Vezető óvónőt keres a Napkeleti Waldorf Óvoda

A Napkeleti Waldorf Óvodába azonnali kezdéssel vezető óvónőt keresnek.

Munkavégzés helye: Budapest, II. kerület, Tárogató lejtő 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: óvodavezetői feladatok ellátása a vonatkozó jogszabályok és munkaköri leírás alapján (lsd. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 69. §-át)

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Munkakör betöltéséhez irányadó feltételek:

  • felsőfokú szakképzettséget igazoló okmány
  • közoktatásvezetői szakképzettséget igazoló okmány és
  • legalább 5 év óvodapedagógusi szakmai tapasztalat
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
  • Waldorf óvodapedagógus végzettség

Az alternatív pedagógiai elvek iránti nyitottság előnyt jelent a jelentkezések elbírálásánál.

Jelentkezés:

Szakmai önéletrajzzal a napkeleti.kor.ovoda@gmail.com és drbalassa@gmail.com e-mail címeken lehetséges

További információk: Balassa Zsófia tel.: 06-30-962-5201, vagy Sénan Régis tel.: 06-30-681-7357