Óvodavezetőt keresnek

A Kitaibel Pál Utcai Óvoda óvodavezetőt keres .

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet  Kitaibel Pál Utcai Óvoda magasabb vezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                      

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, öt tanév-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1022 Budapest, Kitaibel Pál utca 10.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény egyszemélyi felelős vezetője. Irányítja, ellenőrzi az óvoda szakmai és gazdasági tevékenységét. Gyakoroolja a munkáltatói jogkört az intézmény munkavállalói felett.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, szakvizsga,
  •         szakmai gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
  •         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  •         büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         vezetői gyakorlat – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         erkölcsi lblizonyítvány, iskolai végzettséget igazoló okiratok lmásolata, öt évre szóló vezetői program.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Rácz Edit nyújt, a 06/ 1 346 5774 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1024 Budapest, Mechwart liget 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: XIII-13/2015 , valamint a beosztás megnevezését: óvodavezető.

és

  •         Elektronikus úton Rácz Edit részére a racz.edit@masodikkerulet.hu E-mail címen keresztül

(Forrás: kozigallas.hu)