Teendők, törvényi kötelezettségek, adminisztrációk – óvodavezetői szemmel

 • A 2015-ös év továbbképzési tervének elkészítése, a nevelőtestülettel való egyeztetése, továbbítása a fenntartó felé.
 • A fejlesztő programban részt vevő gyermekek haladásának, fejlődésének értékelése (harmadik).
 • A nyári zárás idejének meghatározása és kihirdetése a szülők és a fenntartó felé.
 • Az iskolaérettségi szakvélemények elkészítése, és kiadása.
 • 31-ig a MÁV utazási utalványok kiadása az arra jogosultaknak.
 • Az esetleges tanulmányi kirándulás megtervezése.
 • A szülőkkel közösen tervezett tavaszi óvodai rendezvény(ek) szervezésének elindítása.
 • A márciusi ünnepség (márc. 15.) megszervezése, lebonyolítása.
 • A fenntartó által megszavazott (február végén – március elején), elfogadott költségvetés feldolgozása, felhasználásának időarányos ütemezése.
 • Az udvari játékok ellenőrzése, karbantartása, szükség esetén cseréje.
 • Az étkezési térítési díj kedvezményeinek (ingyenesség, 50%) jogosultságainak ellenőrzése és felülvizsgálata.
 • Az óvónők által vezetett dokumentumok ellenőrzése.
 • Az óvodatitkár munkájának belső ellenőrzése (térítési díjak beszedése, elszámolása, lemondások rögzítése, visszatérítése stb.)
 • Udvarrendezés.