Az alábbiakban a húsvéti ünnephez kapcsolódva mutatunk be  néhány feldolgozható témát és feladatot.

Témák

• A tojás mint szimbólum (a termékenység és az újjászületés ősi, az élettelenből az élőbe történő átmenet jelképe)
• A tarkára festett tojások ajándékozásának hagyománya
(A tojások eredetileg csak piros színűek, emiatt mágikus védőerőt tulajdonítottak nekik. Jellegzetes vörös árnyalatukat a természetes növényi festőanyagoktól kapták. A „feliratos” tojások később terjedtek el. Tájegységenként különböző mintájúak, a geometrikus minták a leggyakoribbak, amelyek a tojást hosszanti vonalak segítségével két, majd négy mezőre osztottá teszik, vagyis a négy évszakot jelenítik meg.)

husveti tojas
• Locsolkodás
• Fészekrakás
• Komatál (A lányok nagy gonddal komatálat készítenek, majd a húsvétot követő úgynevezett fehérvasárnapon elküldik leendő komáiknak. E komatálküldés ahhoz a szokáshoz kötődik, hogy régen ezen a napon választották ki a leendő keresztszülőket. A tálra vagy kosárba húsvéti tojás, kalács, valamint ital kerül. A lányok az elküldött ajándék által örök barátságot kötnek, s ettől kezdve komának szólítják és magázzák egymást egész életükben.)
• Jóslás (A legenda szerint, ha nagypéntek éjjelén feltörtek egy tojást, majd annak tartalmát pohár vízbe csurgatták, formája megmutatta, hogy milyen lesz a jövő évi termés. Bizonyos térségekben a lányok tojáshéjat tettek a küszöbre húsvét előtti este, hogy megtudják, mi lesz a férjük foglalkozása, mert a babona szerint ugyanaz, mint a házba elsőként belépő férfié.)
• Barkaszentelés (A szentelt barkának bajelhárító szerepet tulajdonítanak.)
• Ételáldás
• Az ünnepet megelőző böjt
• Más népek, eltérő kultúrák ünneplési szokásai

 

Matematikai tartalom

Az alábbi játékos feladatok csak csekély részét teszik ki az ötletek kimeríthetetlen tárházának, így a leleményességünkre, illetve kreativitásunkra van bízva, hogy mi magunk miként gazdagítjuk e repertoárt.

Az alábbi ötletek a hímes tojásokkal kapcsolatosak:
• Különféle geometriai formák felismerése
(differenciálóképesség fejlesztése, ismerkedés az alakzatok sokféleségével. Például: Mit gondoltok, a tojás milyen formájú, mire hasonlít leginkább?)
• Összehasonlítás (a megismert formák összevetése, a mindennapokban történő megjelenésük)
• Azonosságok és eltérések észrevétele
(A gyermekek rendkívül kreatívan közelítik meg az ilyen és ehhez hasonló feladatokat. Az esetek többségében egészen más dolgokra fókuszálnak, mint mi, minden esetben indokolják meg a véleményüket. Például: Az általunk készített hímes tojások miben különböznek egymástól? Szedjük csak össze ezeket a tulajdonságokat közösen! A méretüket tekintve egyformák a tojások? Formai eltérések tapasztalhatók?)
• Ismerkedés a szimmetria fogalmával, gyakorlati tapasztalatok segítségével (A megismert síkbeli és térbeli alakzatok vizsgálata, azok elforgatása, hajtogatása, illesztése… Például: Az itt látható formák mindegyike szimmetrikus/egyforma?A tojás is ilyen forma? Minden esetben azt mondhatjuk, hogy két egyforma részből áll?)
• Halmazalkotás különböző ismérvek alapján (Magunk is megadhatunk a gyermekek számára különféle instrukciókat, de legalább olyan hasznos és sokkal nehezebb feladat, ha nekik maguknak kell meghatározniuk azt, hogy mit miért és hová sorolnak. Például: Tudunk olyan szempontok szerint csoportokat alkotni, amelybe a tojás is beleilleszthető? Van erre ötletetek? Ha magukat a húsvéti tojásokat szeretnénk csoportosítani, akkor milyen ötletek alapján képeznétek a halmazokat?)
• Egyszerűbb mérések tojások felhasználásával (Melyik a könnyebb, illetve a nehezebb? Tojásgurítás során ki tudja a legmesszebbre gurítani, kié teszi meg a legrövidebb távot,)
• Rész-egész viszonya (feltört tojás szemléltetésével)

gyerek tojassal

Egyszerűbb kísérleteket is végezhetünk, például:
• egyben marad-e a sárgája vagy sem; a fehérje és a sárgája szétválasztása,
• vízforralás során melyik jön fel a felszínre, és ez vajon mit jelent,
• az elrepedt tojások ecetes vízben történő során miért nem fut ki annak tartalma…

(Forrás: Óvónők kincsestára)

[product id=348]

 

Kategória: Jeles napok