A Duna Ovi angol-magyar magánóvoda – Budapest pályázatot hirdet óvodapedagógus és angolul nevelő pedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1046 Budapest Baross utca 91-95

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok

angolos pedagógusi munkakör: angol nyelvű foglalkozások megtartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                      

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola,
  •        Referencia

Elvárt kompetenciák:

  •         Jó szintű módszertani tudás, rátermettség, kezdeményező készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         diploma, önéletrajz képzések, szakvizsga dokumentumai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015.08.31

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt a lehet kérni.

A pályázatok benyújtásának módja:

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

személyes beszélgetés utáni döntés

[product id=”17332″]