A  XIII. ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda óvodapedagógusokat keres.    

                

Budapest Főváros  XIII. ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Bp. Főv. XIII. ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda  óvodapedagógus 3 fő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Angyalföldi út 1-3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi munkakörbe tartozó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógus,
  •         bűntetlen előélet, cselekvőképesség, iskolai végzettség igazolása, magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         főiskolai oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Erdélyi Nóra igh. nyújt, a 06-1-340-2988 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Bp. Főv. XIII. ker. Önkormányzat Egyesített Óvoda címére történő megküldésével (1134 Budapest, Angyalföldi út 1-3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8/6/2015 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus 3 fő.
  •         Elektronikus úton Verébné Pető Anna részére a PetoAniko@ovoda.bp13.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. május 31.

(Forrás: kozigallas.gov.hu)

[product id=348]