A Park Óvoda óvodapedagógusokat keres.

A Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda, Budapest a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdetPark Óvoda – Lakkozó Tagóvoda, Budapest 2 fő óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Budapest, 1048 Budapest, Lakkozó utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda nevelési programjának megfelelően végezze a nevelőmunkát. Az óvodás korú gyermekek egyéni és közösségi nevelése vegyes életkorú csoportban

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Felsőfokú képesítés,
 • Óvodapedagógus ,
 • Büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Felsőfokú képesítés, Óvodapedagógus, Német nemzetiségi óvodapedagógus,
 • Német nyelvből felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,
 • Német nemzetiségi óvodai nevelésben végzett munka – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Fejlesztőpedagógusi vagy vegyes életkorú csoportban végzett munka – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • Felsőfokú képesítés – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 • SNI gyermekekkel való foglalkozás – 1 év alatti szakmai tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

 • Jó szintű pedagógiai elhivatottság, kiváló kapcsolatteremtő képesség, ötletesség, fantáziagazdagság, türelem.

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • Jó szintű kreativítás, empátiakészség, szervezőkészség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Diplomamásolat
 • Nyelvvizsga bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. augusztus 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. május 22.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Majzik Ferencné részére a parkovi@parkovi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 10.

[product id=”17326″]