Az alábbi játékokkal a hallási észlelést fejleszthetjük.

Ki a testvére?
Eszközök
• hangszerek
A játék menete
Előzmény: az alkalmazott hangszerek ismerete.
A hangszerekből kettőt-kettőt készítünk elő, annyit, ahány gyermek játszik. A gyerekek választanak egy hangszert és körbeülnek. Az óvónő körbejár a körön kívül, akinek a fejét megérinti, az megszólaltatja a hangszerét. Az a gyermek, akinél ugyanolyan hangszer van, szintén megszólaltatja a nála levőt. (auditív diszkrimináció, auditív memória, vizuális-kinesztetikus keresztcsatornák)

Továbbfejlesztési lehetőségek
• A játék menete ugyanaz, csak a gyerekek a körben kifelé fordulva, egymásnak háttal, csukott szemmel ülnek. (vizualitás kizárása)

Így vagy úgy
Eszközök
• hívókártyák
A játék menete
Előzmények: Ismert mondókákat, dalokat mondunk lassan, és társítunk hozzá egy hívókártyát (például csiga). Ezután a gyorshoz is társítunk egy hívókártyát (például gyík). Ugyanezt tesszük a halk–hangos, magas–mély fogalompárral is (például egér–oroszlán, madár–medve).
Egy kosárban elhelyezzük a hívókártyákat. Egy gyermek kiválaszt egy kártyát, annak megfelelően elmondunk közösen egy rövid mondókát. Megkeresi a párját, és annak megfelelően is elmondjuk. Mindegyiknél megkérdezzük: „Hogyan mondjuk?” Eleinte alkalmanként csak egy fogalompárral játsszuk. (auditív diszkrimináció, auditív-vizuális keresztcsatornák)

Továbbfejlesztési lehetőségek
• Két, majd három fogalompárral is játszunk egyszerre.
• Egy (hosszabb) mondókán, éneken belül váltjuk az egy fogalompárba tartozókat.
• Az óvónő a mondóka közepén fokozatosan engedi le az egyik kártyát, közben fokozatosan emeli a párját (például fokozatosan halkuló vagy hangosodó).

gyerek tapsol

Tapslabda
Eszközök
• kislabda
A játék menete
Az óvónő labdát gurít a gyermeknek, és egy kétütemű ritmusmotívumot tapsol hozzá. A gyermek visszatapsolja, majd visszagurítja a labdát. Eleinte külön tapsoljunk négy negyedet és nyolc nyolcadot, így lehetőség nyílik a gyors–lassú megtapasztalására. (auditív memória, auditív diszkrimináció, szem-kéz koordináció)

Továbbfejlesztési lehetőségek
• A motívum két negyedből és négy nyolcadból álljon.
• Keveredjenek a negyedek és nyolcadok.
• Hosszabb motívumot tapsoljunk.
• A gyermek csukott szemmel tapsolja vissza a motívumot.
• A gyermek csukott szemmel hallgassa a motívumot, és csukott szemmel tapsolja vissza. (vizualitás kizárása)

(Forrás: Óvónők kincsestára)

[product id=”348″]