A nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda, a  Bóbita Óvoda és a Napsugár Óvoda  óvodavezetőket keres.

PÁLYÁZAT A NYERGESÚJFALUI BENEDEK ELEK ÓVODA
ÓVODAVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106.) a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21-22.§-ai alapján pályázatot hirdet a Nyergesújfalui Benedek Elek Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 1-től 2020. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
2536 Nyergesújfalu, Felszabadulás tér. 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvoda szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •  felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
 • pedagógus-szakvizsga, óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség

Előnyt jelent:

 • közoktatás-vezetői szakvizsga
 • vezetői tapasztalat
 • német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek közjegyző által hitelesített másolata,
 • a büntetlen előéletet igazoló – 3 hónapnál nem régebbi – erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék,
 • nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz,
 • szakmai gyakorlat hiteles igazolása,
 • szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. június 8.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Sándor intézményi referens nyújt a 33-514-320/206 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot három példányban (egy eredeti, kettő másolat) kérjük benyújtani postai úton vagy személyesen, Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óvodavezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményezési eljárást követően Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 25.

**************************************************************

A NYERGESÚJFALUI BÓBITA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE
ÓVODAVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106.) a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21-22.§-ai alapján pályázatot hirdet a Nyergesújfalui Bóbita Óvoda és Bölcsőde óvodavezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 1-től 2020. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
2536 Nyergesújfalu, Május 1. tér 11.

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Egy telephellyel működő, német nemzetiségi nevelést is folytató és bölcsődei nevelést ellátó óvoda szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
 • pedagógus-szakvizsga, óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség

Előnyt jelent:

 • közoktatás-vezetői szakvizsga
 • vezetői tapasztalat
 • német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek közjegyző által hitelesített másolata,
 • a büntetlen előéletet igazoló – 3 hónapnál nem régebbi – erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék,
 • nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz,
 • szakmai gyakorlat hiteles igazolása,
 • szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. június 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Sándor intézményi referens nyújt a 33-514-320/206 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot három példányban (egy eredeti, kettő másolat) kérjük benyújtani postai úton vagy személyesen, Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óvodavezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményezési eljárást követően Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 25.

**************************************************************

A NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA
ÓVODAVEZETŐI MUNKAKÖRÉNEK BETÖLTÉSÉRE

Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106.) a közalkalmazottak jogállásról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 21-22.§-ai alapján pályázatot hirdet a Nyergesújfalui Napsugár Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető) munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő.

A vezetői megbízás időtartama: A magasabb vezetői megbízás határozott időre, 2015. augusztus 1-től 2020. július 31-ig szól.

A munkavégzés helye:
2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 57.

A munkakörbe tartozó, illetve a magasabb vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Német nemzetiségi nevelést is folytató óvoda szakszerű és törvényes működtetése, takarékos gazdálkodás, munkáltatói jogok gyakorlása, döntés az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • felsőfokú óvodapedagógusi végzettség
 • pedagógus-szakvizsga, óvodapedagógus munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet és cselekvőképesség

Előnyt jelent:

 • közoktatás-vezetői szakvizsga
 • vezetői tapasztalat
 • német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek közjegyző által hitelesített másolata,
 • a büntetlen előéletet igazoló – 3 hónapnál nem régebbi – erkölcsi bizonyítvány,
 • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék,
 • nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • a jogszabályban meghatározottak szerinti legalább 5 év szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz,
 • szakmai gyakorlat hiteles igazolása,
 • szakmai helyzetelemzésre épülő vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel.

A pályázat benyújtásának határideje:
2015. június 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagy Sándor intézményi referens nyújt a 33-514-320/206 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot három példányban (egy eredeti, kettő másolat) kérjük benyújtani postai úton vagy személyesen, Nyergesújfalu Város Önkormányzatának Képviselő-testülete címére (2536 Nyergesújfalu, Kossuth Lajos u. 104-106.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óvodavezetői pályázat”.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A véleményezési eljárást követően Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 25.

[product id=”344″]