Teendők, törvényi kötelezettségek, adminisztrációk – óvodavezetői szemmel

 • A pedagógusnapi jutalom kiosztása (bérmaradvány) ünnepélyes keretek között.
 • Tanévzáró értekezlet szervezése, megtartása.
 • Az évzáró műsorok megtartása csoportonként.
 • A nyári napirend elkészítése.
 • A nevelési-oktatási 2014/2015-ös csoportnaplók, valamint a gyerekek fejlődési naplójának ellenőrzése, lezárása, összeszedése.
 • A fejlesztő programban részt vevő gyermekek fejlődésének értékelése (negyedik).
 • Ballagás megszervezése, lebonyolítása.
 • A szabadságok kiadása a szabadságterv alapján.
 • Az újonnan felvett és a helyhiány miatt elutasított gyerekek szüleinek kiértesítése.
 • Az új gyerekek szüleinek tanévnyitó értekezlet megszervezése.
 • A fellebbezések összegyűjtése és továbbítása a fenntartó felé.
 • A nyári táboroztatás előkészítése, szülői értekezlet megtartása, a pénz beszedése.