A kapcsolattartás nagyrészt abból áll, hogy hogyan tudunk hatni mások érzéseire.

Ez a tudás az alapja a szociális hatékonyságnak, a népszerűségnek, a kapcsolatok jó lebonyolításának. Szükséges még ahhoz is, hogy a gyermekek későbbi életszakaszaikban jól tudjanak együttműködni, kapcsolatot kezdeményezni, bekapcsolódni a játékba és az egyéb tevékenységekbe.

Jó lehetőséget adnak ennek a képességnek a fejlesztésére a különböző dalos játékok, ezen belül a párválasztó, kapus, fogyógyarapodó játékok, amelyek az együttjátszás mellett esztétikai élményt is adnak.

Az alábbiakban néhány kapcsolatkezelést fejlesztő játékot mutatunk be:

Szervuszjáték
A gyerekek zárt körben, székeken ülnek. Az óvodapedagógus elindul a körben, nézegeti az ott ülő gyermekeket, egyiknek megérinti a vállát. A gyermek feláll, egymás szemébe néznek, és úgy fognak kezet, hogy az kezdeményezi a köszönést, aki a kezét nyújtja:
– Szervusz, … néni vagyok!
– Csókolom, … vagyok!
Az óvodapedagógus leül, az álló gyermek továbbmegy a zárt körön belül, megérint egy másik gyermeket:
– Szervusz, … vagyok!
– Szervusz, … vagyok!

gyerekek kezet fognak1

 

Rajzoljunk együtt!
Egy nagy lapot terítünk le a földre, és az előzetesen megbeszélt téma nyomán együtt rajzolunk valamit.
6-7 éves gyermekekkel játszható.


Kígyógyakorlat
Hason fekvésben óriáskígyót alkotunk úgy, hogy egymás vállát fogjuk. Úgy kúszunk előre, hogy ne szakadjon szét a kígyó.

Ki ül az öledben?
Bekötjük az egyik gyermek szemét. Egy társa odamegy hozzá, finoman a térdére ül. A bekötött szemű gyerek megpróbálja tapintással kitalálni, ki ült le az ölébe. Ha nem megy, a társa mond néhány szót, és a hang alapján kell felismernie őt.


Képösszerakó
Egy egyszerű, tárgyat, embert vagy mesejelenetet ábrázoló képet szétvágunk, és szétterítjük a padlón vagy az asztalon. A gyermekek körbeállják a képdarabokat. Minden gyerek egy darabhoz nyúlhat egyszerre. Játszhatjuk versenyben is, melyik csoport rakja össze előbb a képet.

Bogozd ki a csomót!
Valaki kimegy a teremből, a bennmaradók megfogják egymás kezét, és kört alkotnak. Ezután összebogozzák a kört, átbújnak egymáson, felemelik a kezüket, egészen addig, amíg egy élő csomó keletkezik. Beszólítják a kitalálót, akinek ki kell bogoznia a csomót.

(Forrás: Fejlődés és fejlesztés az óvodában)

[product id=”17166″]