Teendők, törvényi kötelezettségek, adminisztrációk – óvodavezetői szemmel

 • Az óvodába nem jelentkező, óvodaköteles korú gyermekek felkutatása a körzetben.
 • A nagytakarítás lebonyolítása.
 • Az új kollégák fogadása, munkaszerződésének elkészítése. Adatok továbbítása a MÁK-ba és a KIR-be.
 • A lejárt munkaszerződések meghosszabbítása (augusztus 31-ig).
 • A csoportok újraszervezése.
 • A gyerekek adatainak frissítése (lakcím, telefonszámok).
 • A munkarend és az ügyeleti rend aktualizálása.
 • A 2014/15-ös mulasztási naplók lezárása.
 • A 2015/2016-os évre szóló névsorok (csoportonként) elkészítése.
 • Valamennyi gyerek adatainak felvitele számítógépre. A KIR felé kötelező adatközlés előkészítése.
 • Az iskolába menő gyerekek kivezetése a KIR-ből.
 • Az új, 2015/2016-os mulasztási naplók kiosztása, adatokkal való kitöltetése.
 • A gyerekek személyiséglapjának 2015/2016-os nevelési évre történő megnyitása.
 • A nevelési-oktatási intézmény vezetőjének minden év augusztus 15-éig meg kell küldenie a megyei kormányhivatalnak az óvodában alkalmazott pedagógusok névsorát és oktatási azonosító számát, mert a megyei hivatal ennek alapján ellenőrzési tervet készít, az általa megadott szempontok alapján. 20/2012. EMMI-r. 146. § (1)  Hatályon kívül helyezve 2015. április 22-től!
 • Az intézményi munkaközösségek megalakulása, munkatervének elkészítése, illetve a már működő munkaközösségek munkájának értékelése és a következő nevelési év feladatainak meghatározása írásban.