A kisgyerek nagyon szeret mesét hallgatni. Több olyan mese is van, amelyiknek a szövege alkalmas lehet a számokkal való játékra, játékos tapasztalatszerzésre.

Ez azonban soha nem történhet a mesével való első találkozáskor. Nem vehetjük el ugyanis a mesehallgatás élményét és örömét a gyerekektől. A számokkal kapcsolatos megfigyeléseket akkor érdemes kezdeményezni, amikor a mesét már többször meghallgatták, többször felidéztük a tartalmát, tehát a történéseket már jól ismerik, és meg is szerették a mesét a gyerekek. A megfigyelések, a tapasztalatszerzés szigorúan játékos megközelítésű lehet, s még csak nem is közelíthet az iskolás jelleghez.

 

Jékely Zoltán: A három pillangó
A mese letölthető a klasszikusmesek.blog.hu oldalról.

harom pillango

Szómagyarázat:
verőfényes, tulipán kelyhe, hímpor, megilletődött
A következő fogalmakat az óvónő segítségével játsszák el a gyerekek:
ijedten pergette szárnyát, bebocsát, ingatta a fejét, nem fogad be, vergődtek, csetlettek-botlottak

Játék:
– Az óvónő készítse el a pillangókat és a tulipánokat síkbáb formájában, és a gyerekek játsszák el többször is a meghallgatott mesét!
– Majd: Játsszunk tulipánkereső mimetikus játékot!

Szükséges eszközök: 8-10 db különféle színű pillangó és tulipán A játék menete: A „pillangók” keressenek maguknak „tulipánt”.
Egy tulipán csak egy pillangót fogadhat be.

Szituációk:
– azonos számú tulipán és pillangó van,
– több pillangó van, mint tulipán,
– több tulipán van, mint pillangó.

Minden szituáció történéseit beszéljük meg. Állapítsuk meg a tulipánok és a pillangók számát. Mit tapasztaltunk egy-egy esetben? Vajon mi volt az oka?

(Forrás: Óvónők kincsestára)

[product id=”348″]