A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI-rendelet jelentős módosításai a fejlesztő nevelésre vonatkozóan is hozott változásokat.

A fejlesztő nevelés alatt a Rendelet meghatározása szerint a következőt értjük: „a gyermek egyéni nevelési-fejlesztési terve alapján végzett gyógypedagógiai fejlesztés, melynek feladata a gyermek fejlesztő nevelés-oktatásra való felkészítése a szülő bevonáséval, a szülő részére tanácsadás biztosításával.”

Amennyiben a gyermek 5 éves koráig nem éri azt a fejlettséget, hogy óvodai nevelésben folytassák ellátását, akkor a súlyosan és halmozottan fogyatékos, sajátos nevelési igényű gyermek szakértői bizottság által kiadott szakértői vélemény szerint fejlesztő nevelésbe kerül.

Az ellátás fő célja a gyermek fejlesztő nevelés-oktatásra való felkészítése a szülő bevonásával.

Hol valósul meg a fejlesztő nevelés? 

  • intézményi elhelyezés esetén (bölcsődei gondozás, fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás, gyermekotthonban nyújtott gondozás stb.) az intézményben biztosítják a gyermek számára az ellátást és a szülői tanácsadást is,
  • fejlesztő nevelés a pedagógiai szakszolgálat kijelölt tagintézményének épületén belül is igénybe vehető,
  • ha a fejlesztő nevelés igénybevétele intézményben nem oldható meg, akkor a feladatellátás otthoni keretek között valósul meg.

Mit értünk súlyos és halmozott fogyatékosság alatt?

A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot, amelyre jellemző, hogy a testi károsodás következtében a speciálisan emberi tevékenységek – mint a kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem és az érzékelés-észlelés – közül legalább két területen súlyos vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki. A súlyos és halmozott fogyatékosság hátterében rendszerint a korai életszakaszban bekövetkezett, a központi idegrendszert érintő károsodás áll. A fogyatékosságok a legkülönfélébb kombinációkban és súlyossági fokozatokban jelenhetnek meg.

A Változások a pedagógiai szakszolgálatok működésében című cikkből megtudhatja, hogy hogyan vehető igénybe a fejlesztő nevelés, valamint részletesen értesülhet az összes változásról.

A cikk egészében olvasható az Óvodavezetési ismeretek 83., 2015. augusztusi kötetében.

Amennyiben még nem előfizetője a kiadványnak, itt megrendelheti:

[product id=”344″]