Képességfejlesztés a Fit-Ball Tréning segítségével az óvodai, iskolai testnevelésben és a gyógytestnevelésben

A gyakorlatorientált képzés során a résztvevők részletesen megismerkednek azzal, milyen képességek fejleszthetők a Fit-Ball használatával, hogyan tudják élvezetesen megszerettetni a mozgást a gyerekekkel. Megismerik a Fit-Ball Tréning hazai és nemzetközi történetét, az alapülés ergonómiai ismereteit, az általános és a speciális Fit-Ball zenék használatát, az aerob alaplépések, alapkombinációk oktatásmódszertanát.

Az alábbi résztvevők számára: Óvodapedagógus, Tanító, Tanár, Gyógypedagógus, Fejlesztő pedagógus, Testnevelő tanár

A továbbképzés ideje: 2016. április 21-22-23.

A továbbképzés helyszíne: Budapest

A továbbképzés óraszáma: 30 óra

A továbbképzés célja:
– Tudatosítani a testnevelés területén dolgozó kollégákban (óvónők, tanítók, testnevelő tanárok) a Fit-Ball
(labda)
használatának jelentőségét mint új hatékony képességfejlesztő tréningformát.
– A Fit-Ball használatával a testnevelők módszertani kultúráját fejleszteni, játékos, ötletes programokkal, gyakorlatanyagukat bővíteni.
– Megmutatni, hogy a Fit-Ball használatával hogyan lesznek képesek a tanítványaik fizikai és koordinációs képességeit harmonikusan fejleszteni.
– Képesek legyenek a zene és mozgás összehangolására, tudják alkalmazni a zenét az óra hatékonyságának növelésére.
– A tréning célja továbbá a résztvevők korszerű pedagógiai, egészségügyi, pszichológiai szemléletének alakítása, melyben hangsúlyt kap az egészségmegőrzésen túl a prevenció.

A program tartalmának rövid ismertetése:
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) egyik legutóbbi felmérése alapján a legrosszabb helyzetben lévő országok közé sorolja hazánkat. A helyzetet jól jellemzi, hogy a magyar gyerekek 18-34 százaléka túlsúlyos vagy elhízott. A már a fiatalok körében is észlelhető rossz egészségi mutatók alakulásában fontos szerepet játszik a mozgásszegény életmód is. A helyzet javításában nagy szerepet játszhatnak az óvónők, tanárok és az iskolai testnevelésórák is. Az órák hatékonysága azonban sok esetben a vártnál kisebb, hiszen a gyerekek figyelme, odaadása és motivációs szintje alacsony, száma pedig kevés az igazi eredmény eléréséhez. Az óriáslabdákkal végezhető élvezetes és rendhagyó mozgásanyag felkelti a még egyébként inaktív gyerekek figyelmét.
A tanfolyam új módszereket és eszközöket ajánl a mozgás megszeretettéséhez, a helyes testtartás kialakításához és a kialakult deformitások korrigálásához.
Hasonlóképp fontosnak tartjuk a tanulók erő és állóképességének fejlesztését. A labdán ülve, zenére rúgózva végrehajtva a gyakorlatokat igazi kihívást jelent a tanulóknak. A párokban, csoportokban végrehajtott feladatoknál megtanulnak egymásra figyelni, segíteni a társnak, együtt örülnek a feladat végrehajtása után.
Ezen képességek fejlesztése igen hatékonyan megoldható a Fit-Ball program segítségével, ezért három napos képzésünk az alábbi fő témaköröket tárgyalja.

Első tematikai egység alatt megismertetjük a Fit-Ball Trénig hazai és nemzetközi történetét, az alapülés ergonómiai ismereteit, az általános és a speciális Fit-Ball zenék használatát, az aerob alaplépések, alapkombinációk oktatásmódszertanát. Elméletben és gyakorlatban is bemutatjuk a speciális játékos iskolai gyakorlatanyagot, óratípusokat, majd az általános erősítő és stretching gyakorlatokat tárgyaljuk a hozzájuk tartozó biomechanikai, anatómiai ismeretekkel együtt. A program fontos része a labdákkal végezhető egyensúly gyakorlatok, mely szintén ennek az egységnek szerves része. Ötleteket adunk hogyan lehet a fiatalok fantáziáját is megmozgatva látványos, eredeti produkciókat összeállítani egy-egy jó zene és a labdák segítségével, mellyel emelhetjük az iskolai ünnepségek hangulatát és a gyerekeket aktív szellemi és fizikai munkára csábíthatjuk.
Második tematikai egység a Fit-Ball alkalmazása a gyógytestnevelésben, melynek ismeretanyagát konkrét esettanulmányokon keresztűl adjuk át a résztvevőknek. A téma tárgyalásának fő szempontjai: életkori sajátosságokat figyelembe véve, a korosztály élettani igényeinek megfelelően összeállított, az elsajátított ismeretek speciális alkalmazása a tartó és mozgatórendszer elváltozásai, a belgyógyászati problémák, a szív-keringési rendszer, az asthma bronchiale és obesitás esetén.

Alkalmazott módszerek:
Az oktatást végig kísérik az előadások, konzultációk, a bemutatás-bemuttatatás vizuális lehetőségei valamint az egyéni, csoportos oktatási formák, kontroll, folyamatos hibajavítás, értékelés követi a képzést. Az oktatás speciális eszközei elméletben és gyakorlatban is biztosítottak.
A kötelező és ajánlott szakirodalom elérhető és korszerű információkat tartalmaz.

A tanúsítvány kiadásának feltételei: részvétel az óraszám 80%-án, és a sikeres záróvizsga.
Írásbeli vizsga: teszt formában (az elfogadáshoz legalább 60%ot kell elérniük a vizsgázónak).
Gyakorlati vizsga: egy adott órarész levezetése, az eszköz (Fit-Ball) biztonságos és szakszerű használatával. Minimum követelmény 60%.

Az értékelés szempontjai:
Jártasság a Fit-Ball mozgásanyagában, ismerje az eszköz pozitív élettani hatásait és annak alkalmazását.
Az írásbeli és gyakorlati vizsga 40%-60% arányban szerepel a vizsgakövetelményben.
Az előírt tartalmi követelmények:
– A résztvevők legyenek képesek a Fit-Ball tanításának alapjául szolgáló speciális edzéselméleti, anatómiai és élettani összetevőit felismerni.
– Tudják alkalmazni a Fit-Ball tréning képességfejlesztő hatásait (erő és állóképesség), – a zene és mozgás összehangolását, zenére tanítható gyakorlatokat.

– A Fit-Ball szakszerű használatával legyenek képesek a részlegesen felmentett gyerekek ( pl.speciális ízületi problémák, gerinc deformitások miatt) alternatív és számukra is biztonságosan végezhető gyakorlatanyag összeállítására és tanítására.
– A tanfolyam elvégzésével a résztvevők legyenek képesek létrehozni olyan mozgásformákat a labdával, amivel megelőzhetik az óvódában,iskolában gyakran előforduló gerinc és túlsúly problémákat.
– Képesek legyenek megszerettetni a tanulókkal a labdával történő mozgásanyagot, és ezzel járuljanak hozzá a mozgásszegény életmód megelőzéséhez.

Az ismeretek számonkérésének módja:

Írásbeli vizsga: 20 kérdésből álló teszt, melyek a továbbképzésen leadott témakörökre vonatkoznak az alábbi szempontok szerint: értse a labda használatának kedvező élettani hatásait a tanulók szervezetére.

Részvételi díj: 55.000 Ft/fő

Az akkreditált program időtartama a 120 órás kötelező képzésbe 30 órában beszámítható. Erről tanúsítvány kerül kiállításra.