Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet dajka munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2016.06.01. – 2016.08.31–ig tartó közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Békés megye, 5900 Orosháza, Lehel utca 23.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Dajkai feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak szerint.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek: Szakmunkásképző intézet, büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Középiskola/gimnázium, dajkai szakképesítés – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:  Fényképes önéletrajz, Iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata; Erkölcsi bizonyítvány másolata, Motivációs levél

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2016. június 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 26.

 

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Lehel utca 23.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 258/2016, valamint a munkakör megnevezését: dajka.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 30.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

Orosháza Város Honlapja

Intézmény honlapja

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. május 9.