Hangszerek és hangszerjátékok az óvodában

 

Ha az óvodai zenei nevelésről esik szó, a hangszerek említésekor többnyire elsősorban az óvodapedagógus által használt zenei hang keltésére alkalmas konkrét eszközökre gondolunk, melyeket kiemelten kezelhetünk például a zenehallgatás során.

 

Forrai Katalin mindig időszerű gondolatait idézve: „Az óvodai zenehallgatás feladata, hogy a gyermeket a zene figyelmes hallgatására nevelje és felkeltse a zene iránti érdeklődését. Ismertessük meg különböző jellegű dalokkal és zenei hangulatokkal, hangszerek sajátos hangszínével és játékával. Jelentsen örömöt számára a zene meghallgatása is, ne csak az aktív éneklés és a játék (Forrai, 1991:91).”

 

Az óvodapedagógusok körében (a képzésükből adódóan is) a leggyakrabban használt hangszer a szoprán- és/vagy az altfurulya, mely a zenei élmények nyújtásának gazdag tárházán túl kiválóan és hatékonyan alkalmazható az egyes zenei képességfejlesztési területek (például: a zenei hallás) fejlesztésében is.

 

Természetesen hasonló módon lehetnek részesei az óvodai zenei életnek mindazon hangszerek, melyeken az óvodapedagógus biztos technikával, élményt nyújtóan képes játszani. E lehetőségek még hatékonyabb kihasználása jöhet létre abban az esetben, ha egy-egy esemény (például évszakkoncert, karácsonyi ünnepség) alkalmával az óvodapedagógusok együtt muzsikálnak azonos vagy különböző hangszereken, azaz kamarazenélnek, vagy hangszereiket a vokális produkciók kíséreteként alkalmazzák.

 

A gyermekek hangszerhasználatával kapcsolatban elsősorban az óvodában előforduló gyermekhangszereket kell megemlítenünk, melyek közül klasszikusnak mondható a dob, a fém háromszög (triangulum), a ritmusbotok és a csörgő(k). Ebbe a körbe sorolhatjuk azokat a hangkeltő eszközöket is, amelyeket a gyermekekkel közösen hozunk létre hangszerkészítés során. Ezek „kézbe kerülhetnek” a szabad játéktevékenység (zenesarok) és a szervezett zenei alkalmak (foglalkozások) során. Kiválóan alkalmasak a ritmusérzék és a zenei hallás fejlesztésére, továbbá az egyes zenei szemelvények gyermekek általi hangszeres kíséretére.

 

A fenti kreatív, megismerő tevékenységet támogatja Mindenben Zene című kiadványunk is.