Beszélgetőkör az óvodában. Hogyan induljon a nap?

Medveczky Kata tanácsadó szakpszichológus írása

 

Mi a reggeli beszélgető kör varázsa?

Miben segít a gyerekeknek, miben segít az óvónőknek?

Miért érdemes közös beszélgetéssel indítani a napot az óvodában?

Amikor Hollandiában végiglátogattam az óvodákat vagy ahogy ott nevezik, iskolaelőkészítőket és a különböző iskolákat, mindenhol azt tapasztaltam, hogy a reggeli beszélgetőkör elengedhetetlen része a napnak. Olyan természetes volt mindenki számára ez a fajta közös reggeli szertartás, mint ahogy a Nap kel és nyugszik.

Magyarországon elsősorban az ún. alternatív óvodákban, iskolákban (pl. Montessori, Waldorf, Freinet-pedagógiát képviselők körében) szintén bevett szokás, hogy beszélgetőkörrel indítják a napot. Az önkormányzati óvodákban beszélgetőkör helyett általában szabad játékkal kezdik a napot a gyerekek, amikor nem irányítják a tevékenységüket, hanem kedvük szerint azzal játszanak, akivel és amivel szeretnének.

Mi a reggeli beszélgetőkör?

Az óvodai csoport – gyerekek, óvónők, dadusok – minden egyes nap összegyűlnek, hogy köszöntsék egymást, megbeszélik az óvodán kívüli élményeiket, ill. az óvodai életükkel kapcsolatos információkat. Mindnyájan részt vesznek egy közös tevékenységben és az óvónő elmondja a gyerekeknek a nap mottóját ( a napi üzenetet). Ezek a tevékenységek meghatározott sorrendben követik egymást.

1. Köszöntés. A gyerekek egymást köszöntik egy rövid üdvözlő mondókával. Az üdvözlés segítségével mindenkit “hivatalosan” beléptetünk a körbe és a barátságos hangnem hatással van a beszélgető kör és a nap további részére is. A bizalom légkörét is segít megteremteni a barátságos üdvözlés, ami nélkülözhetetlen alapja az élmények megosztásának.

2. Élménycsere. A gyerekek strukturált formában beszélgetnek egy-egy témáról. Mindenkinek van lehetősége arra, hogy megoszthassa a gondolatait a többiekkel. A téma lehet szabadon választott vagy az óvónők által előre meghatározott. Ez összetett készséget kíván meg a gyerekektől, hiszen egy adott témára kell koncentrálniuk és azzal kapcsolatban kifejezni magukat, illetve képesnek lenni meghallgatni a többieket vagy akár kérdéseket megfogalmazni. Azért fontos, hogy reggel, korán történjen ez a tevékenység, mert a gyerekek még frissek és figyelmük is élénk.

3. Csoporttevékenység. Miután a gyerekek elmondhatták a véleményeiket, készek arra, hogy egy rövid, játékos tevékenységet végezzenek együtt csoportként. Ez olyan játékos feladatokat is tartalmazhat, amiben szerepel a matematika, a memorizálás, az éneklés, stb.

4. Reggeli üzenet. Az óvónő minden reggel egy üzenetet hoz a gyerekek számára, ami valahogyan kapcsolódik az éppen közösen tanult, átélt eseményekhez. Ez lehet egy szólás, közmondás, vagy versrészlet, idézet. Az óvónő saját maga is megfogalmazhatja az üzenetet. A reggeli üzenet segít a gyerekeknek abban, hogy az előző együttes tevékenység után megnyugodjanak és átmenetet biztosít a nap további részéhez is. Az óvónő elmondja, elmutogatja, felolvassa az üzenetet és utána közösen megbeszélik a gyerekekkel, hogy mi a mögöttes tartalma, jelentése.

 

A cikk itt folytatódik tovább.

 

Forrás: https://www.medveczkykata.hu