Sárbogárdi Zengő Óvoda                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet a Sárbogárdi Zengő Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.02.19 – előreláthatólag 2020.05.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 7003 Sárbogárd, Gesztenye sor 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi feladatok ellátása munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 14.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Sárbogárdi Zengő Óvoda címére történő megküldésével (7000 Sárbogárd, Mikes köz 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 71/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Sárbogárd Város Honlapja – 2018. január 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. január 29.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.