Pedagógiai program újragondolva

A tanfelügyeleti ellenőrzés mindhárom célcsoportja esetében vezető módszer a dokumentumelemzés, amelyben kiemelkedő helyet foglal el a pedagógiai program. Nem csak a tanfelügyelet szempontjából fontos azonban foglalkoznunk a pedagógiai programmal. Célszerűsítése, egyszerűsítése rövid és hosszú távon az óvodavezető és az óvodapedagógusok munkáját könnyíti meg.

Cikkünkben ehhez a munkához talál fogódzókat.

A 2018-as tanfelügyeleti ellenőrzések kiemelt területe

A pedagógiai program az intézményvezető fejlesztési tervének kialakításában megkerülhetetlen, stratégiai dokumentum, amely az intézmény életében szakmai jogforrásként funkcionál a pedagógus-előmeneteli rendszer és a tanfelügyelet szempontjai szerint egyaránt.

A pedagógiai program újragondolása, célszerűsítése pontosan azért időszerű, hogy betölthesse valódi funkcióját:

  • segítse a szakemberek munkáját, az intézmény működését, és
  • megvalósíthassa a gyermekek, szülők, fenntartók és egyéb közreműködők jogköreit.
A 2018-ra tervezett tanfelügyeleti intézmény-ellenőrzések száma az óvodákban
Forrás: Oktatási Hivatal

 

Az általános gyakorlat az, hogy a pedagógiai program felülvizsgálatával, módosításával akkor foglalkozunk, ha jogszabály-módosítás miatt muszáj. Holott a nevelőtestületeknek – kivétel, ha a fenntartó egyházi jogi személy vagy vallási tevékenységet végző szervezet – évek óta adott az alkotói, elfogadói és értékelési jogköre, a vezető jóváhagyói jogköre. Tehát amennyiben indokoltnak látja az intézményvezető, illetve a nevelőtestület a program felülvizsgálatát és módosítását, megteheti – függetlenül a rendeleti szabályozás kötelező előírásainak adaptálásától.

A jogalkotó pontosan a pedagógiai program jóváhagyásának vezetői jogkörbe való helyezésével kívánta erősíteni a program szakmaiságának képviseletét, egyben szakmai értelemben vett függetlenítését a fenntartótól.

A fenntartó – egyetértési jogköre mellett –

  • értékeli a nevelési-oktatási intézmény pedagógiai programjában meghatározott feladatok végrehajtását,
  • értékeli a pedagógiai-szakmai munka eredményességét,
  • ellenőrzi a pedagógiai programot, a házirendet, valamint a SZMSZ-t.[1]

Érdekes kérdés, hogy ezt a bizonyos ellenőrzést milyen módon látja el a fenntartó, különös tekintettel a 2017. január 1-jétől hatályos tanfelügyeleti ellenőrzésre.

[1]              A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) h)–i)

 

Szerző: Szent-Gály Viola

 

A cikk teljes terjedelmében a decemberi ÓvodaVezetési Ismeretek kötetében jelent meg.

Óvodavezetési ismeretek