Ritmusérzék fejlesztése az óvodában

A ritmusérzék fejlesztéséhez/fejlődéséhez a nevelőknek, tanítóknak ismerni kell a fejlettség egyes lépcsőfokait, a tanulás/tanítás folyamatának logikai rendjét, és énekes-zenei tevékenységek, énekes-
zenei játékok rendszeres kezdeményezésével serkenteni kell a gyermekek spontán fejlődését.

 

Elvek:
A ritmusérzék-fejlesztés változatos, játékos gyakorlási lehetőségek biztosítása során, sokszori ismétlés mellett valósuljon meg! Mutassunk megfelelő mintát, alkalmazzunk megfelelő eszközöket! A gyakorló, rögzítő játékok tervezésekor legyünk kreatívak, és minden esetben vegyük figyelembe a csoport és azon belül az egyének fejlettségi szintjét!

Fejlődési lépcsőfokok:
A ritmusérzék-fejlesztés első lépcsőfoka, hogy a gyermek huzamosabb ideig tudja hangoztatni mondókázás, énekes tevékenység közben a metrumot (vagyis a lüktetést), hosszabb távú cél, hogy a gyermekek idővel eljussanak a ritmuskövetés, ritmusfelismerés, ritmushangoztatás, ritmusvisszhangozás, ritmusbújtatás, ritmusmemorizálás, ritmusimprovizáció szintjére.

 

Az egyenletes lüktetés (mérő) megismertetése

Kiselejtezésre szánt játékokkal: Hiányos Java építő elemeinek „táncoltatásával”, asztalon kopogtatásával vagy egymáshoz ütögetésével hangoztatható mérő. Egy autóhoz hasonló „rozoga” játékokkal – amiknek nyílik-csukódik még valamelyik része – mutathatjuk a
tempót.

Leeresztett puha labdát lehet egyik kézből a másikba adogatni, vagy körbeadogatni kézről kézre egyenletesen, miközben együtt énekel vagy mondókázik a csoport. Ha jól megy a csoportnak, akkor kettő vagy több labdát is be lehet emelni a játékba. Ehhez a játékhoz elhangozhat a Most viszik, most viszik…  kezdetű népi gyermekjátékdal, vagy a Zöld erdőben, zöld mezőben…  kezdetű népi gyermekjátékdal, vagy az Elment a tyúk vándorolni… népdal, de akár az Elszaladt a kemence… kezdetű népdal is.

 

Összegubancolódott nyaklánc vagy hálóban lévő üveggolyók, díszkövek, megunt karkötők járhatnak kézből kézbe még a fent említett dalokra.

 

Ha tetszett ötletünk, rendelje meg a Mindenben zene című kiadványunkat, ahol még számos más, a gyerekek zenei érzékét fejlesztő játékot talál.

 

Mindenben zene