Az óvodákban, az iskolákban minden, szakorvos által igazolt diétás étkezést igénylő személy számára az állapotának megfelelő diétás étrendet biztosítani kell. A pedagógus nem kötelezhető a cukorbetegséggel összefüggő egészségügyi szakfeladat ellátására.

 

Egészségügyi ellátás a nevelési-oktatási intézményekben

A cukorbetegségben – mint krónikus betegségben – szenvedő gyermek, tanuló óvodai, iskolai ellátásában felmerülő feladatok túlmutatnak a köznevelés feladat- és hatáskörén.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés
4. és 6. pontja szerint a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében
• az egészségügyi alapellátás,
• az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások – ideértve az óvoda- és iskola-egészségügyi ellátást is –, valamint
• az óvodai, iskolai egészségügyi ellátás megszervezése a helyi önkormányzatok kötelező feladata.

Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM-rendelet (a továbbiakban: NM-rendelet) az óvoda- és iskola-egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó feladatok kereteit határozza meg.
Az NM-rendelet 3. § (3) bekezdése szerint a területi védőnő az iskola-egészségügyi ellátással összefüggő, a területi védőnői ellátásról szóló külön jogszabályban – egészen pontosan a 49/2004. (V. 21.) ESzCsM-rendeletben – meghatározott feladatait köteles elvégezni a nevelési-oktatási
intézményt ellátó iskolaorvossal együttműködve.

Az NM-rendelet 5. § (2) bekezdése alapján a gyermek egészségügyi ellátását az orvos és a védőnő a nevelési- oktatási intézmény vezetőjével egyeztetett rend szerint köteles elvégezni.

 

Az NM-rendelet 3. melléklet 7. pontja szerint a krónikus betegek (így a cukorbeteg gyermek, tanuló) életvitelének segítése is az iskola-egészségügyi tevékenység keretében ellátandó védőnői feladat.
Az óvoda, az iskola a külső kapcsolatok rendjét, ideértve

 • az óvoda-, iskola-egészségügyi ellátást biztosító egészségügyi szolgáltatóval, az iskolaorvossal, az
  intézmény védőnőjével való kapcsolattartást, együttműködést, annak formáját és módját, valamint
 • a rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendjének szabályait, köteles a szervezeti és működési szabályzatában rögzíteni.

Ennek jogi garanciáit a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet (a továbbiakban: miniszteri rendelet) 4. § (1) bekezdésének i) és l) pontja rögzíti.

 

A cukorbetegség óvodai, iskolai szintű kezelése

A cukorbetegség kezelése intézményi szinten is három alapvető összetevőben:

 • az étrendben,

 • a testmozgásban és

 • szükség esetén az inzulinkezelésben fejeződik ki.

 

A speciális étkezés biztosítása

Az óvodában, az iskolában a speciális étkezés biztosítása nem az intézmény, hanem

 • a gyermekétkeztetés megszervezésére kötelezett települési önkormányzatok, 
 • nem állami, nem önkormányzati óvodák, iskolák esetében a fenntartó feladata.

 

Ki adja be az inzulint?

Az óvodában, az iskolában az inzulinkezeléssel összefüggő feladatokat az óvoda-, iskola-egészségügyi alapellátás megszervezésére kötelezett szervnek kell ellátnia, mind a személyi, mind a tárgyi feltételek biztosításával.
Az óvoda-, iskola-egészségügyi alapellátás megszervezése a közszolgáltatásban a települési önkormányzat feladat- és hatáskörébe tartozik.
Minderre figyelemmel fontos kiemelni, hogy a pedagógus az óvoda-, iskola-egészségügyi alapellátási feladatok végrehajtásában nem kötelezhető a cukorbetegséggel összefüggő egészségügyi szakfeladat ellátására.

 

A testmozgás megszervezése

Az óvodai, iskolai nevelés-oktatás során megvalósuló testmozgás megszervezése az óvoda, az iskola feladatkörében kérhető számon, amelynek jogi kereteit

 • az ágazati törvény,
 • a Nat, valamint
 • az Óvodai nevelés országos alapprogramja rögzíti.

 

A teljes cikk a márciusi Iskolai Jogfutár című kiadványunkban jelent meg, amelyre akár ITT is előfizethet.