A kisgyermekkori nyelvoktatás átfogó céljának, a kisgyermek tanulásának rövid áttekintése, a környezet, valamint a nyelvet tanító pedagógus meghatározó személye után nézzük meg azt a hat ismérvet, módszertani elemet, amely sikerre viheti a legkisebbek nyelvoktatását, és választ ad arra, milyen jellemzőkkel bír az ideális nyelvoktatás óvodáskorban, illetve alapjaiban, egészen 10 éves korig. A hat ismérv közül eggyel foglalkozunk most kiemelten.

 

Figyelem!

Az óvodások nyelvoktatásában alkalmazandó hat módszertani elem a következő:

 

  1. az érzékszervek bekapcsolása a tanulási folyamatba

  2. természetes nyelvi közeg megteremtése dalok, mondókák, versikék segítségével

  3. a képes mesekönyv szerepe a gyermek holisztikus fejlesztésében

  4. az interakcióban történő tanulás

  5. a tevékenységközpontú nyelvhasználat

  6. a nyelvtanulási stratégiák tudatosításának megalapozása

 

A módszertani ismereteket tevékenységötletekkel tesszük teljessé, amely kiinduló pontja lehet nyelvi foglalkozások tervezésének. A tevékenységek leírásánál áttekintjük, milyen fejlesztési területet céloz egy-egy tevékenység, milyen munkaformában szervezhetjük meg, és példát adunk angol nyelven a javasolt nyelvi inputra.

 

 

 

  • Lásd! Hallgasd meg! Érezd! Szagold! Érintsd meg! – az érzékszervek bekapcsolása a tanulási folyamatba

A kisgyermekek idegen nyelvi foglalkozásának tervezésében kiemelkedő szerepet játszanak a tapasztalat útján szerzett ismeretek feldolgozására épülő tevékenységek. Az érzékszervek bekapcsolása a tanulási folyamatba nemcsak élvezetessé, játékossá és emlékezetessé teszi a nyelvi foglalkozást, de változatosságot is biztosít a gyermekek számára. A feladatok tervezésénél fontos, hogy természetes módon kapcsoljunk be egy-egy érzékszervet. Az óvodáskorú gyermekek tanulására az itt és most jellemző, megfogható és felfogható dolgokon keresztül tanulnak a világról, így alkotnak fogalmakat

A) Tapintsd meg, és találd ki! – szókincsgyakorló feladat[1]

Készítsünk egyszerű, sematikus járműformákat kartonból, és ragasszunk rá különböző textúrájú anyagokat (például: filcet, finom smirglipapírt, fóliát, krepp-papírt, hullámpapírt). (Vagy kérjük meg a gyerekeket, hozzanak be kisméretű játék járműveket.)

 

Ha már ismerik a gyerekek a járműveket, és a nevüket is többször hallották, játsszunk kitalálós játékot. Tegyük a járműformákat vagy járműveket körbe a szőnyegen, és nevezzük meg őket közösen. Rejtsük el a járműveket a szőnyegen egy nyél nélküli, színekre osztott esernyő alá úgy,

hogy minden szín alá jusson egy-egy jármű (vagy takarjuk le egy nagyméretű takaróval).

A gyerekek egy járművekről szóló mondóka ütemére sétáljanak körbe. Lépjék ki a mondóka ütemét (lásd aláhúzott részek). Tapsolhatnak is hozzá.

 

Take a bus or take a train

Take a boat or take a plane

Take a taxi, take a car

Maybe near, maybe far

Take a rocket to the moon

But be sure to come back soon!

 

A mondóka végre álljanak meg (az esernyő színeinél), jelöljünk ki annyi gyereket, ahány járművet elrejtettünk. Tapintsák ki az ernyő/takaró alatt, melyik jármű bújt el. Ha kitalálták, nevezzék meg, vegyék ki, és nézzék meg, helyes volt-e az ötletük! Indítsunk új kört, válasszuk más gyerekeket. Adjunk együtt visszajelzést a gyerekeknek, ha helyesen találták ki a tárgyat. Good guess! Well done! No, try again! Visszajelzésünket kísérje helyeslő kézmozdulat , taps, rövid hurrázás és akár enyhén túlzó hangsúly is. A játék végén tegyük ki az összes járművet, és nevezzük meg őket újra közösen.

 

Milyen készségeket fejleszt?

A különböző textúrájú anyagok tapintása az érzékelést, a formák tapogatása a finommotorika fejlesztését segíti. A gondolkodási képességek közül kiemelendő a részekből egész felismerése, a nyelvi készségekből az egy fogalmi körbe tartozó tárgyak nevének előhívása, kimondása, tárgyak megnevezése. A szoros ütemű mondóka közös elmondása a nyelv ritmusának megfigyelését, a hangsúlyok érzékelését fejleszti. A játék szabályainak betartása a memóriát, az együttműködést, egymás elfogadását fejleszti, a közös pozitív visszajelzés adása a magabiztosságot, a csoporthoz tartozás érzését segíti, erősíti az önbizalmat.

 

B) Mi megy az úton? Hallgasd meg! – szókincsgyakorló feladat

A gyerekek 4 fős csoportokban vagy párokban dolgoznak. Minden csoportnak kiosztunk 6-6 járműképet. Játsszuk le a járművek hangját hangfelvételről. A csoportok feladata, hogy a) kiválogassák, melyik jármű hangját hallják; b) sorba rendezzék a járműveket hangjuk alapján; c) kitalálják, melyik jármű hangját nem hallották (kakukktojás). A gyerekeknek a megfelelő sorrendben kell megnevezniük a járműveket. Adjunk együtt ösztönző visszajelzést a csoportoknak. (Lásd fentebb a Tapintsd ki és találd meg! című tevékenység leírásánál.)

 

Milyen készségeket fejleszt?

A környezetünkből érkező, hallásra épülő információk feldolgozását fejleszti, tudatosítja a hangok, zajok felismerését, segíti azok értelmezését, következtetések levonását. Sorrendiség kialakítását, logikus kapcsolatok és indoklások megfogalmazását segíti. Fejleszti a beszédkészséget tárgyak nevének kimondásával. Együttműködésre, válaszok megvitatására, közös döntéshozatalra ösztönzi a csoportban dolgozó gyerekeket.

 

 

 

Szerző: Kuti Zsuzsa idegennyelv-oktatási szakértő, tréner, nyelvtanár

 

Képek forrása: pixabay

[1] Forrás: Gács Katalin–Kamrás Orsolya: Vehicles – a collection of topic-based activities. Vehicle shapes – a guessing game című tevékenységötlete alapján. Angol nyelvi programcsomagok. Educatio Kht., 2008