Hároméves kortól kötelező az óvodai nevelésbe való bekapcsolódás. Felmentés a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével annak az évnek az augusztus 31. napjáig adható meg, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti. Ötévesen mindenképpen óvodába kell járnia a gyermeknek.

 

Az óvodakötelezettség kezdete

2015. szeptember 1-je óta hároméves kortól kötelező az óvodai nevelésbe való bekapcsolódás. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény)
8. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Az ágazati törvény 8. § (1) bekezdése alapján az óvoda azonban felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Ebből adódóan bizonyos feltételek esetén már két és fél éves kortól járhat a gyermek óvodába.

Felmentés az óvodába járási kötelezettség alól

Az ágazati törvény lehetővé teszi a kötelező óvodába járás alóli felmentést. A köznevelésről szóló törvény 8. § (2) bekezdése alapján a felmentéssel kapcsolatos döntési hatáskör
• a jegyzőhöz,
• az egyházi és magánfenntartású óvodák esetében a fenntartóhoz került át.

A felmentés a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig adható meg, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti. További feltétele, hogy a felmentés indoka a gyermek
• családi körülményeivel,
• képességeinek kibontakoztatásával, vagy
• sajátos helyzetével függjön össze.

 

A cikk teljes terjedelmében az Óvodai jogfutár című kiadványunk márciusi számában jelent meg.

Rendelje meg a kiadványt ITT:

 

 

 

Képek forrása: shutterstock, pixabay