Belváros-Lipótváros Bp. Főv. V.Kerületi Önkormányzat Egyesített Bölcsőde

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Balaton utcai tagintézmény

bölcsődei dajka

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1055 Budapest, Balaton utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Gyermekek felügyelete, illetve az intézmény területén végzett takarítási feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Szakmunkásképző intézet,
  •         takarítói munkakörben – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •         büntetlen előélet
  •         magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Középfokú képesítés, óvodai dajka,

Elvárt kompetenciák:

  •         a pályázó vállalja, hogy elvégzi a miniszteri rendeletben előírt 100 órás bölcsődei dajka képzést,

Előnyt jelentő kompetenciák:

  •         pontosság
  •         megbízhatóság
  •         gyermekközpontúság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Danilla Ágnes nyújt, a 06/ 1-786-6098 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Elektronikus úton Gömöri Edit részére a balaton.bolcsode@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. április 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 20.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.