Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ  Család- és Gyermekjóléti Központ keresi kollégáját

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ
Család- és Gyermekjóléti Központ

ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1104 Budapest, Mádi utca 86.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai- és iskolai szociális segítő tevékenység a Család- és Gyermekjóléti Központ, mint intézményegység óvodai és iskolai szociális munka csoportjában – a kerületi óvodákban és iskolákban prevenciós csoportok szervezése és lebonyolítása, egyéni fogadó órák tartása szülőknek, gyermekeknek, pedagógusoknak, a jelzőrendszer működésének segítése, team munkában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, 2/2018. (I.18.) EMMI Rendelet 4. számú melléklete alapján,
  •       gyermekvédelem területén szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Egyéb, a gyermekvédelem körébe tartozó képzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Fényképes szakmai önéletrajz, képesítést tanúsító okiratok másolata, motivációs levél, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén vállalja annak benyújtását, nyilatkozat arról, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Valkóné Tyukodi Mónika nyújt, a 260-1162 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (1104 Budapest, Mádi utca 86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HP/251-3/2018. , valamint a munkakör megnevezését: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ.

vagy

  •       Elektronikus úton Dr. Valkóné Tyukodi Mónika részére a gyjk@bkhk.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 19.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Egyéb juttatások: területi pótlék, szociális ágazati összevont pótlék, cafetéria

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Forrás: kozigallas.gov.hu