Év eleji jeles napok

Az óvodák életében fontos szerepet kap az évkör követése. Szeptemberben és októberben több jeles nap és időszak is megismétlődik évről évre. Írásunkban ezekkel ismerkedhet meg most kicsit részletesebben!

 

 

Szeptember 29. – Szent Mihály napja

Szent Mihály napját, amelyet Michael arkangyalról neveztek el, szeptember 29-én ünnepeljük. A katolikus hagyomány szerint Szent Mihály egyike a 7 arkangyalnak, ő a mennyei hadak nagy vezére és győztes harcosa. Jelképe a hatalmas kardja, amellyel minden gonoszt legyőz, ezen túl akaratereje, mint ahogyan ő maga is, hatalmas.

 

Éppen ezért ebben a hónapban érdemes olyan mesékkel, mondákkal megismertetni a gyermekeket, amelyek az igazságról szólnak.

 

Jó példák lehetnek erre Mátyás király történetei. Különös aktualitást kölcsönözhetünk „Mátyás, az igazságosról” szóló meséknek azzal is, hogy a 2018-as évet Mátyás király-emlékévnek nyilvánította a nemzetpolitikai államtitkárság, amelyet Mátyás királlyá választásának 560. évfordulója indokol.

 

 

Szeptember 30. – A népmese napja

 

 

2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség hagyományozása azzal, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez, amely szerint szeptember 30. – Benedek Elek születésnapja – legyen a népmese napja.

 

A népmese napját első ízben 2005. szeptember 30-án rendezték meg. A nap célja, hogy a könyvtárosok, az óvónők, a pedagógusok és a mesével foglalkozó szakemberek, valamint a meseszerető gyerekek és felnőttek ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé.

 

Október 1. – A zene világnapja 

 

Október 1. 1975 óta (amikor az UNESCO elfogadta Yehudi Menuhin javaslatát) a zene világnapja.

 

Yehudi Menuhin azért szorgalmazta a nemzetközi zenei világnap életre hívását, hogy a Föld népei minél közelebb kerülhessenek ezáltal egymáshoz. Ha úgy vesszük, egyben ez volt az első, hivatalos “akció”, amelyben, ha közvetetten is, de megkaptuk a “világzene” mindmáig nehezen megragadható definícióját.

 

 

zene igazán nagy ereje nem a dallamok összetettségében, de még csak nem is a közvetítő hangszerek különlegességében rejlik, sokkal inkább a zene által előhozott, esszenciális belső tartalmak megélésének lehetőségében. Kodály és Bartók országában különösen fontos, hogy képesek legyünk dekódolni a zene üzenetét, és megérteni azt.