Abaújszántói Óvoda és Mini Bölcsőde – Abaújszántó

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Abaújszántói Óvoda és Mini Bölcsőde Boldogkőváraljai Tagintézménye

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3885 Boldogkőváralja, Kossuth utca 37.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a helyi pedagógiai programban meghatározottak szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus,
  •       Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata. Fényképes szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. szeptember 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kocsis Józsefné nyújt, a 06/20-429-51-56 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Abaújszántói Óvoda és Mini Bölcsőde – Abaújszántó címére történő megküldésével (3881 Abaújszántó, Jászay tér 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 173/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •       Elektronikus úton Kocsis Józsefné részére a szantoiovi@gmail.com E-mail címen keresztül
  •       Személyesen: Kocsis Józsefné, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3881 Abaújszántó, Jászay tér 10. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Székhely és társult önkormányzatok hirdető táblája – 2018. szeptember 12.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. szeptember 10.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.