Az Alapprogram új előírásai 2018. szeptember 1-jétől hatályosak. A 137/2018. (VII. 25.) Korm. rendelettel bevezetett módosítások alapján nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben a nevelőmunkában a nemzeti identitástudat erősítésére, a hazához való kötődésre, valamint az egészséges életmód hangsúlyosabb kialakítására.

 

Az óvodai nevelés általános feltételei

A nyári módosítás nem változtatott azon a meghatározáson, miszerint az óvodai nevelés feladata az óvodáskorú gyermek testi és lelki  szükségleteinek kielégítése. Ezen belül:

 • az egészséges életmód alakítása,
 • az érzelmi, az erkölcsi és az értékorientált közösségi nevelés,
 • az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása.

 


Az egészséges életmód alakítása

A módosított előírások szerint az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel igényének alakítása, a gyermek testi fejlődésének elősegítése ebben az életkorban kiemelt jelentőségű. Ezen belül az óvodai nevelés feladata:

 • a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése;
 • a harmonikus, összerendezett mozgás fejlődésének elősegítése;
 • a gyermeki testi képességek fejlődésének segítése;
 • a gyermek egészségének védelme, edzése, óvása, megőrzése;
 • az egészséges életmód, a testápolás, a tisztálkodás, az étkezés, különösen a magas cukortartalmú ételek és italok, a magas só- és telítetlenzsír-tartalmú ételek fogyasztásának csökkentése, a zöldségek és gyümölcsök, illetve tejtermékek fogyasztásának ösztönzése, a fogmosás, az öltözködés, a pihenés, a betegségmegelőzés és az egészségmegőrzés szokásainak alakítása;
 • a gyermek fejlődéséhez és fejlesztéséhez szükséges egészséges és biztonságos környezet biztosítása;
 • a környezet védelméhez és megóvásához kapcsolódó szokások alakítása, a környezettudatos magatartás megalapozása;
 • megfelelő szakemberek bevonásával – a szülővel, az óvodapedagógussal együttműködve – speciális gondozó, prevenciós és korrekciós testi, lelki nevelési feladatok ellátása.

 

A jogi keretekről, az érzelmi, erkölcsi és értékorientált nevelés irányelveinek közösségi alkalmazásáról, az anyanyelvi , az értelmi fejlesztés és nevelés megvalósításáról az októberi Óvodai jogfutárban olvashat részletesebben.

 

Kategória: Hírek