A Scottie Go! helye az oktatásban

A Scottie Go! fejlesztő játék rendkívül modern, amely megfelel a korunk kihívásainak, és felveszi a versenyt az informatikai fejlődés érdekében az alfa generáció egyre növekvő digitális igényeivel, akik többek közt napjaink óvodásai. Számukra már természetesek az okos telefonok, táblagépek és egyéb high tech termékek által nyújtott alkalmazások, előfordul, hogy felhasználóként jelen vannak az interneten.  Ennek előnyei és hátrányai is bőven akadnak, de ha most csak a jó oldalát tartjuk szem előtt, akkor rádöbbenhetünk, hogy a digitális tér egy újfajta tanulási helyszínt eredményez, amely elengedhetetlen napjaink társadalmában.

 

Kezdődjön a játék!

A játék egy történettel indul, mely az egész későbbi tevékenységnek keretet ad, egyúttal meghatározza a játék célját, vagyis a kis idegen bajba jutott űrlénynek való segítségnyújtást. Már itt is megmutatkozik, hogy több nevelési területre kiterjedő fejlesztési lehetőséget kínál a játék, hiszen a gyermekek szociális érzékenységét is fejleszti, a másért való tenni akarás természetessé válhat általa.

A dobozban számtalan izgalmas színes kártya és tábla teszi érdekessé a játékot, harmonikus, esztétikus, grafikailag jól kivitelezett felületeken dolgozhatnak a gyerekek. Tartalmaz részletes leírást is, amely könnyen értelmezhető, mivel az egyes részek egymásra épülnek, ábrákkal kiegészülnek és a helyes megoldásokat is feladatonként olvashatjuk. Így, aki pedagógusként kevésbé, vagy egyáltalán nem ért a programozáshoz, az is bátran bele kezdhet a játék alkalmazásába, mivel minden szükséges segítség a kezében van.

Mely területeket és készségeket fejleszti a játék?

Mitől is olyan korszerű? Minden termék tartalmaz egy kódot, amellyel letölthető applikáció révén Scottie életre kelthető, pc-re vagy okostelefonra egyaránt telepíthető. Letöltése egyszerű. Mégis nagyon fantasztikus ötlet, hiszen így az infokommunikációs technika méginkább a mindennapok részévé válik. Tartalmazza a feladatokat, „beolvassa” a gyermekek által megírt programot és értékeli is. Ha a megoldás helyes, a zene vidám a kis Scottie nagyon boldog, ha azonban helytelen, Scottie sír és szomorú zenét játszik. Itt nem ér véget a program, hiszen az egyik legkitűnőbb előnye, hogy lehetőséget ad a javításra, tehát a gyermekek megtanulhatják általa, hogy tévedhetnek és a hibáikat helyre lehet hozni. A kudarcélményt is átélik, elsajátítják annak kezelését, emellett a siker érzésével is gazdagodnak. Formálódik reális önismeretük, a jó megoldásra ösztönző belső késztetés megalapozódik. Éppen ezért érzelmileg is jelentős fejlesztő hatással bír. Nincs időkorlát a különböző feladatok során, így minden kisgyermek a saját ütemében szabadon gondolkodhat. Kiemelkedően fontos a feladattudat és feladattartás formálása, hiszen az elkezdett pálya megoldásának lépései, a program megírása, Scottie elindítása és a program ellenőrzése egyetlen játékhelyzet részei. Mindig van a gyermekek számára megerősítés, egyfajta értékrendszert közvetít. Következetességre nevel.

 

Differenciálás a játékon belül

A játék három szintet különböztet meg, így jól tudunk differenciálni az eltérő képességű gyermekek között. Változatos feladatokat adhatunk nekik, ami a gyermekek egyéni képességeihez igazodva, számukra leginkább fejlesztő hatású lehet, és a segítségadás mértékét is ehhez igazíthatjuk. Játszhatunk vele egyénileg, de akár csoportos formában, így az egyéni fejlesztés mellett, a szociális kompetenciáik fejlődhetnek, úgymint: alkalmazkodó készség, problémamegoldó gondolkodás, együttműködés, feladatok felosztása, szervezőkészség, önérvényesítés.

Mindemellett számtalan más pozitív hatása is van: fejleszti a logikus gondolkodásmódot, folyamatok értelmezésének megtanulását segíti, nagyobb rész kisebb egységekre való bontásának képességét sajátíthatják el a gyermekek, fejlődik előrelátó képességük, szabálytudatuk. Lehetőségük nyílik a saját élményű tanulásra, hiszen bátran megoldhatják a probléma-helyzeteket. Fejlődik téri és síkbeli orientációjuk, így feltételezhetően sokkal jobban tudnak majd tájékozódni.

A gyerekeket ösztönzi a felfedezésre, a bővülő és egyre nehezebb feladatok folyamatosan motiválják őket, így a játék sosem válik unalmassá.

Formálja a gyermekek személyiségét, önálló döntéshozásra készteti őket, ahol láthatják, hogy a döntéseik hatással vannak másokra. Fejleszti a felelősségtudatukat, akadályok leküzdésére serkent.

Biztosítja az esélyegyenlőséget, mivel minden kisgyermek egyformán részt tud venni a játékban, azzal folyamatosan pozitív irányba fejlődhet különös tekintettel: hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral küzdő gyermekekre.

A gyermekek nagyon hamar megszerették, és gyorsan mindennapjaink részévé vált. Szeretettel ajánlom ezt a játékot mindenkinek!

 

 

 

Az írást Liszkai Anikó küldte nekünk az orosházi óvodából, amit ezúton is köszönünk. A fotók a szülők beleegyezésével készültek.