Az ÓvodaVezetési Ismeretek című kiadványunk októberi kötetének összeállításakor ismét bőven akadt téma.

Lássuk hát a témaköröket ízelítőül:

Alaptörvény-koherencia és kiegészítések az Óvodai nevelés országos alapprogramjában

A nevelési év előkészítéseként több helyen olvasható volt a módosított programszöveg, ezúttal némi értelmezést is szeretnénk nyújtani a rendelet új előírásainak eredményes végrehajtása érdekében.

A pedagógusminősítés hatása az óvodapedagógusok nevelő-fejlesztő munkájára

Az eddig eltelt öt év tapasztalatainak mérlegelése szinten segíthet bennünket abban, hogy tisztábban láthassuk a pedagógustársadalom megújulását szolgáló életpályamodell gyakorlati megvalósulásának előremutató eredményeit. Írásunk ezeket a tapasztalatokat összegzi és ad útmutatást a minősítés előtt állóknak.

 

Adatkezelés a munkaviszony fennállása során

Egy nevelési-oktatási intézményben nem csak arra kell figyelnie a vezetőnek, hogy a gyermekek adatait megfelelően kezelje, hanem a munkavállalók személyes adataira is ügyelnie kell. A szabályzat elkészítéséhez online letölthető, szerkeszthető mintát adunk.

 

A család és a kisgyermeknevelők

2018 a családok éve. Ezen belül megkülönböztetett figyelem övezi a kisgyermeknevelést. Az óvodai nevelésben elsődleges szempont a család rendszerszemléletű megközelítése értelmében a család működésének megismerése, megértése. Ehhez ad jó kapaszkodót írásunk.

 

Ha szívesen olvasna a fenti vagy hasonló témakörökben, rendelje meg ÓvodaVezetési Ismeretek című kiadványunkat!

Óvodavezetési ismeretek