Munkaügyi kérdések és válaszok decemberben – 3. rész

Kötelező hőmérséklet a köznevelési intézményekben

Kérdés

 Évek óta fennálló probléma a munkahelyemen (óvodában), hogy nincs megfelelő fűtés. Télen azért, mert nem jól szigetelt a ház, most ősszel meg azért nem, mert nem hajlandó beindítani az óvodavezető a kazánt. Ezt az állapotot tarthatatlannak érzem, mind a gyermekek egészségét, mind a dolgozók egészségét súlyosan veszélyezteti.

Elkezdtem utánanézni a törvényi szabályozásoknak, abban kérném a segítségét, hogy az óvodára vonatkozó kötelező hőmérsékletet tartalmazó törvényt/táblázatot ossza meg velem. 

 

Válasz

 A nevelésre-oktatásra alkalmas feltételeket, köztük a csoportszobák, tantermek minimális hőmérsékletét a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI-rendelet szabályozza.

Eszerint:

13/A. §

(1) Az óvodai, iskolai, kollégiumi foglalkozásokat az óvoda, a kollégium helyiségeiben, az iskola tantermeiben, illetve egyéb, a foglalkozás megtartására alkalmas helyen kell megszervezni. Az óvodán, iskolán, kollégiumon kívül akkor szervezhető foglalkozás, ha a gyermekek, tanulók intézményi felügyelete a külső helyszínen, továbbá az oda- és visszajutás közben biztosított. Az óvodán, iskolán kívül szervezett foglalkozásról a szülőt előzetesen tájékoztatni kell. Abban az esetben, ha a külső helyszínre történő eljutás akadályozza más tanítási óra megtartását, gondoskodni kell a kiesett tanítási óra pótlásáról.

(2) Amennyiben a nevelési-oktatási intézmény csoportszobáiban és tantermeiben a műszaki, működési feltételek tartós hiánya miatt a hőmérséklet legalább két egymást követő nevelési, oktatási napon nem éri el a húsz Celsius-fokot, az intézményvezető a fenntartó és a működtető egyidejű értesítése mellett rendkívüli szünetet rendel el, és a rendkívüli szünet elrendeléséről tájékoztatja a szülőket.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott rendkívüli szünet időtartama alatt az intézmény fenntartója saját fenntartásában működő másik intézményben köteles gondoskodni

  1. a) a szülők kérésére a gyermekek, tanulók felügyeletéről és étkeztetésük megszervezéséről,
  2. b) a záróvizsgák és az adott tanévben már nem pótolható szakmai gyakorlat megtartásáról.

 

 

További hasznos kérdéseket és válaszokat a Munkaügy a közoktatásban című kiadványunkban talál.