Óvodapedagógus állások Csepelen

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csodakút Óvoda

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csodakút Óvoda
Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda tagóvodái

Óvodapedagógus 8 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1214 Budapest, Béke tér 13.

Budapest, 1211 Budapest, Kiss János alt. utca 22-26.

Budapest, 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 110.

Budapest, 1212 Budapest, Széchenyi utca 92/a.

Budapest, 1214 Budapest, Posztógyár utca 3.

Budapest, 1214 Budapest, Simon Bolivár sétány 4-8.

Budapest, 1213 Budapest, Repkény utca 86.

Budapest, 1214 Budapest, Vénusz utca 17/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodai nevelés ellátása az Óvodai Nevelés országos Alapprogramja, a helyi pedagógiai program, valamint a munkaköri leírás alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet (pedagógus életpályamodell szerint) rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, Óvodapedagógus,
  •       Óvodai nevelésben szerzett – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
  •       Magyar állampolgárság
  •       Büntetlen előélet
  •       Cselekvőképesség
  •       3 hónap próbaidő vállalása

Elvárt kompetenciák:

  •       Kiváló szintű pedagógiai elhivatottság, gyermekcentrikusság, csapatmunka, igényes munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Szakmai önéletrajz, végzettséget, szakképzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatainak kezeléséhez és továbbításához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Turcsik Andrea nyújt, a 061-211-3343 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Turcsik Andrea részére a turcsik.andrea@csepelgszi.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázatokról a jogszabályban meghatározott eljárást követően a Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda vezetője dönt. Nyertes pályázat esetén 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány szükséges, amely igazolja a KJT 20§ (4) és (5) bekezdéssel való megfelelést. A pályáztató/elbíráló fenntartja a pályázat elbírálási határidejének 15 nappal való meghosszabbításának jogát, továbbá a pályázat eredménytelenné nyilvánítását.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 21.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Csepeli Csodakút Egyesített Óvoda a fenntartó – Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata – jóváhagyásával az alábbi juttatásokat biztosítja az óvodapedagógus munkakört betöltő munkavállalóknak: • Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2018. (II. 28.) számú, a 2018. évi költségvetésről szóló rendelete, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVIII. tv., (Szja tv.), valamint az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. tv., (EHO tv.) alapján Cafetéria, melynek keretösszege 2018. évben: nettó 108.000,- Ft/fő • A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II.26.) Korm. rendeletben foglaltak szerint utazási költségtérítés • Képzések, továbbképzések támogatása a továbbképzési programban és a beiskolázási tervben foglaltak szerint • Eseti helyettesítés díjazása a belső helyettesítések elrendeléséről szóló vezetői utasítás alapján. • Gyakornok besorolású pedagógus esetén egyéb pótlékot is biztosítunk.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Forrás: kozigallas.gov.hu