A játék a bölcsődés korú gyermekek egyik alapvető tevékenysége, amelynek pótolhatatlan szerepe van az egészséges és harmonikus testi-lelki-szellemi fejlődés folyamatában. A játszótéri eszközök használata azonban különböző veszélyeket, kockázatokat is magában rejt. Megfelelő, a szabványok előírásait figyelembe vevő tervezéssel, anyagválasztással, telepítéssel és rendszeres karbantartással azonban egyes veszélyek kizárhatóak, mások csökkenthetőek, minimalizálhatóak, elfogadható szinten tarthatóak.

2001-ben a fővárosban egy halálos kimenetelű bölcsődei és egy kevésbé súlyos, de csoportos óvodai játszótéri gyermekbaleset történt. Az első esetben egy fémmászóka rúdjai közé szorult a kisgyermek feje, míg az utóbbinál egy fából készült – mászásra alkalmas – építmény omlott össze több gyermek súlya alatt.

A balesetek felhívták a figyelmet a játszótéri eszközök és játszóterek elhanyagoltságára, valamint ennek a területnek a szabályozatlanságára, azonban 2003-ig mégsem történt változás ezen a területen – ekkor jelent meg a GKM rendelete a játszótéri eszközök biztonságosságáról [78/2003. (XI. 27.)], melyet a 7/2012. (IV. 18.) NGM-rendelet, majd a 64/2013. (XII. 18.) NGM-rendelet több ponton is módosított.

Figyelem!

A rendelet 2004. február 1-jén lépett hatályba, ettől az időponttól játszótéri eszköz csak akkor hozható forgalomba,

– ha megfelel a jogszabály 1. mellékletében felsorolt biztonságossági követelményeknek,

– és ezt kijelölt tanúsító szervezet által kiadott hazai vagy azzal egyenértékű külföldi megfelelőségi tanúsítvány igazolja – e nélkül a megfelelőségi tanúsítvány nélkül semmilyen eszköz nem kerülhet beépítésre a bölcsőde területén!

 

Ugyanez a kötelezettség érvényes

  • a nagyjavításon átment,
  • lecserélt és
  • az áthelyezett játszótéri eszközökre is.

Külön a bölcsődékre vonatkozó kitétel a jogszabályban, hogy azok játszóterein csak olyan eszközök helyezhetők el, melyeken a lehetséges veszélyekre felhívó magyar nyelvű figyelmeztető felirat található.

Lehetséges, hogy maradt még a jogszabály előtti időkből olyan játszótéri eszköz a bölcsőde udvarán, ami nem rendelkezik megfelelőségi tanúsítvánnyal: ettől még nem feltétlenül veszélyes a játék – de ezeket az eszközöket is meg kell vizsgáltatni mindenképpen a tanúsító szervezettel. Amennyiben ők biztonságosnak ítélik az eszközt, egyedi megfelelőségi igazolást kell rá kérni. Ha a szakvélemény szerint az eszköz használata nem biztonságos, azonnali hatállyal el kell bontani az udvarról.

Jó tudni!

Ha a 2004 előtt forgalomba hozott játszótéri eszközt a Magyar Szabványügyi Testület által közzétett szabványok szerint gyártották, és erről megvan a megfelelőséget igazoló magyar vagy külföldi tanúsítvány is, akkor nem kell megfelelőségi tanúsítványt beszerezni az eszközhöz.

Új játék esetében a megfelelőségi igazolás kiállítását a gyártó / importáló / forgalomba hozó cég kezdeményezi az erre jogosult valamelyik szervezetnél.

 

 

Írta: Papp Éva

 

Megjelent a Bölcsődevezetők kézikönyve kötetben