Amennyiben egy gyermek felvételt nyert egy intézménybe, úgy az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt jogosult részt venni az óvodai nevelésben. Az ezzel ellentétes óvodai gyakorlat jogsértő.

Az oktatási jogok biztosának tapasztalata szerint az óvodai nevelés időtartama kapcsán gondot okozhat, hogy egyes óvodák arra kérik a szülőket, ebéd után vigyék el gyermeküket az óvodából. Egy konkrét szülői panasz szerint – mivel gyermekük nem alszik az óvodában – az intézmény képviselői arra szólították fel a szülőket, hogy vigyék haza a gyermeket ebéd után. Később, amikor az óvónő tudomására jutott, hogy a szülő általában 15 óráig dolgozik, erre az időpontra módosította a felszólítást. A szülő sérelmesnek érezte, hogy az óvoda beleszól a család időbeosztásába.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 8. §-a szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az óvodai nevelés finanszírozott időkerete magában foglalja a gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokhoz, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásokra fordítható heti ötven órát. A gyermek neveléséhez szükséges, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások meghatározása alapvetően pedagógiai kategória, amely magában foglalja a gyermek óvodába érkezésétől a jogszerű távozásig tartó, a gyermekről való gondoskodás teljes tartamát és tartalmát.

Ennek alapját

  • az óvodai nevelés alapprogramjában szabályozott pedagógiai célok és feladatok, valamint
  • az intézmény pedagógiai programjában megjelölt feladatok jelentik.

Ezen túlmenően figyelemmel kell lenni arra, hogy óvoda esetében a napi nyitvatartási idő – fő szabály szerint – nyolc óra, amely időtartam a fenntartó engedélyével csökkenthető. A hivatkozott rendelkezések alapján a szülő köteles hároméves kort betöltött gyermekét beíratni az óvodába, a gyermeknek pedig legalább napi négy órát részt kell vennie az óvodai nevelésben. A négy óra azonban a szülő számára jelent kötelezettséget, és nem azt jelenti, hogy az óvoda szabja meg a gyermek benttartózkodásának hosszát. Amennyiben egy gyermek felvételt nyert egy intézménybe, úgy az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt jogosult részt venni az óvodai nevelésben.

Az ezzel ellentétes óvodai gyakorlat jogsértő, amely ellen a köznevelésről szóló törvény 37–38. §-a szerinti jogorvoslati eljárás kezdeményezhető. Az eljárásnak nem feltétele az írásbeliség, továbbá a formális elutasítás, az a szóbeli tiltás ellen is igénybe vehető.

 

Szerző: Dr. Farkas Ildikó

A fenti cikk az Óvodai Jogfutár című szaklapunkban jelent meg, amelyre az alábbi linkre kattintva Ön is elő tud fizetni. Az évente 10 alkalommal megjelenő, érhető nyelvezetű, a legfontosabb, intézményeket is érintő jogszabályváltozásokkal foglalkozó kiadvány segítségével gyors áttekintést kap az aktuális történésekről.

Aktuális intézményvezetői kérdések az óvodákban és az iskolákban, különös tekintettel a nem állami intézményekre

Óvodai Jogfutár – éves előfizetés

 

 

Kiemelt kép: School photo created by freepik – www.freepik.com