Miért jó a Rejtett képek?

A világ megismerésében nagy szerepet játszanak az érzékszerveink. A rejtett képek kapcsán a szem működésére helyeződik a hangsúly. A szem fixálási képessége óvodáskor végére, 6-7 éves korra alakul ki. Ezzel egy időben a gyermek a látását váltogatni tudja a háromdimenziós tér és a kétdimenziós sík között. A vizuális észlelés, figyelem, differenciálás, emlékezet részképességek lehetővé teszik a látott dolgok feldolgozását. Látjuk a dolgok alakját, formáját, nagyságát és színét. A megismeréshez és a tanuláshoz, a képességek, készségek kialakulásához nélkülözhetetlen a szem és ezzel együtt a látás jó működése. A látás jó működésének eredménye, hogy képes az alakkonstanciára. Az alakkonstancia a tárgyak, a formák alakállandósága. A tárgyak és a formák alakját akkor is állandónak tartjuk, ha más irányból és más szögből látjuk.

 

 

A formák, az iskolában a betűk és a számok állandó tulajdonságokkal rendelkeznek. A másik, látással kapcsolatos képesség az alak–háttér megkülönböztetésének képessége. A sok beérkező vizuális ingerből az agyunk kiemel egyet. Ez fontosabb lesz, mint a körülötte lévő többi inger. Az alak–háttér egymáshoz való viszonya szerepet játszik a lényeges és lényegtelen vizuális inger elkülönítésében.

Fontos, hogy a beérkező vizuális ingerek közül a gyermek ki tudja választani a fontos információt, meg tudja különböztetni a lényegtelentől, lássa meg a hasonlóságot és a különbséget, észrevegye a rész és az egész viszonyát. Ha nem jól működik ez a képessége, a gyermek elúszik a vizuális ingerek tengerében, nem tud a lényegesre figyelni, az apróbb lényegtelen és jelentéktelen részletek folyamatosan megzavarják a figyelmét. A Rejtett képek-játék fejleszti a vizuális részképességek minden területét. A játékos keresés során be kell azonosítani a keresett formát, folyamatosan az emlékezetben kell tartani, és össze kell hasonlítani a nagy képen látható részletekkel. Nagy örömet okoz, ha rátalálnak az elbújt ábrákra. A játékos keresés a gyermekek pszichés funkcióira is nagy hatással van. A keresés során a gyermek kifejezi érzelmeit, a feladattal kapcsolatos gondolatait. A feladat fejleszti asszociációs képességét, mindenről eszébe jut valami, egy-egy dolgot kapcsolatba tud hozni egyéb, számára fontos dologgal.

A pedagógus megismeri a gyermek „tanulási technikáját”, taktikáját, amit a megoldás érdekében alkalmaz. Nyomon követhető a problémamegoldó képessége, előbukkannak a személyiségének jegyei.
A játék adta oldott hangulatban, légkörben átéli a flow örömét, spontán fogalmazza meg érzelmeit, örömét vagy bánatát. Vannak bátor és bátortalan keresők, a játék által mindkét típus sikerélményhez jut, ami által önbizalmuk megerősödik. Erősödik a kitartás, a figyelem, a koncentráció tartóssága. Általában akkor sem adják fel, ha már elfáradtak vagy megtorpantak, vesztegelnek a keresésben. Addig dolgoznak, amíg az összes ábrát meg nem találják. Ezáltal nő a kudarctűrő képességük. Ha nem sikerül egyedül, szívesen fogadják a segítséget.
A közös játék erősíti a gyermek felnőttekbe vetett bizalmát, erősíti a gyerek-felnőtt kapcsolatot. Fontos az együttlét, a kapcsolódás örömének megélése. A képek kiszínezése fejleszti a finommotorikát, a színezéssel láthatóvá vált képek varázsa igazi élményhez juttatja a gyerekeket.

 

Beszéljük meg!
Korosztály: óvoda/1–2. osztály
Típus: beszélgetős
Idő: 5-10 perc
Munkaforma: csoportos (3-4 fő)
Feladatlap: Mézeskalács készül
A gyerekek beszélgessenek a képről! Segítségképpen fel lehet tenni nekik a következő kérdéseket: Mit látsz a képen? Mire készülnek a képen? Kik a szereplők? Ki tudja, hogyan készül a mézeskalács? Mikor készítjük ezt az édességet? Osszuk ki a mézeskalács receptjét! (Ha lehetőségünk van rá, el
is készíthetjük a gyerekekkel.)

 

Fejlesztő célú kérdések:
– Milyen évszak van a képen?
– Hány élőlény van a képen?
– Sorold fel az élettelen dolgokat!
– Hány kis képet találtál meg? Számold meg!
– Mit látsz elöl/hátul/fent/lent?
– Mi van az asztalon? Az asztal alatt? Az asztal mellett?
– Hol van a …?
– Melyik kis kép nem illik a nagy kép témájához? Miért?

 

Nem ismeri a kiadványokat? Íme néhány letölthető oldal, amely kiválóan bemutatja a Highlights Rejtett Képek füzetek minden előnyét. Jó szórakozást kívánunk hozzá:

 

Rejtett képek füzeteket pedig az alábbi képekre kattintva szerezheti be 757 Ft-ért! Jó keresgélést! 🙂

 

Ha játékötleteink tetszettek, ismerkedjen meg jobban Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés című kiadványunkkal, mert sok hasonlót találhat benne.

Egyéni fejlesztés, személyre szabott nevelés