Gyáli Liliom Óvoda

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

5 fő óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

Közalkalmazotti jogviszony időtartama: 4 fő határozatlan idejű, és 1 fő határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkozás jellege: teljes munkaidő,

 

Bér és egyéb juttatások: Nkt. szerint + 5% bér + cafetéria

 

Feltételek: Óvodapedagógusi főiskolai végzettség

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.

 

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképes önéletrajz

érvényes erkölcsi bizonyítvány,

iskolai végzettséget igazoló dokumentumok (másolat)

előző munkahelyek igazolásai

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: pályázat elbírálását követően azonnal

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok alapján interjú a pályázókkal, és írásban értesítés az állás betöltésével kapcsolatban.

A pályázatok elbírálásában az intézmény vezetője dönt:

A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat benyújtásának módja: elérhetőségeink bármelyikén

2360 Gyál, Liliom u. 13-15.

Tel.: 06 29/340-126

email: liliomovi@upcmail.hu

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Az óvodáskorú gyermekek gondozása, nevelése, oktatása, fejlesztése az életkori és egyéni sajátosságok, az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével, az óvodára vonatkozó jogszabályok és az óvoda pedagógiai program alapján.

 

Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű Gyermek szeretet, precíz-pontos önálló munkavégzés, jó kapcsolatteremtés, higiénia,