Az óvodában tandíjért igénybe vehető szolgáltatások közé tartozik a pedagógiai programhoz nem kapcsolódó nevelés, valamint az ezzel összefüggő más szolgáltatás, továbbá a kollégiumi szolgáltatás.

Van-e törvényi szabályozás Magyarországon az óvodai neveléssel kapcsolatos fizetési kötelezettségre vonatkozóan?

Igen. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: köznevelésről szóló törvény) 2. § (1) bekezdése – garanciális jelleggel – rögzíti, hogy a települési önkormányzati fenntartású intézményekben, továbbá az állami feladatellátásban részt vevő más fenntartású intézményben

 • az óvodai nevelés,
 • az óvodai nevelést kiegészítő pedagógiai szakszolgálatok igénybevétele, valamint
 • a kollégiumi ellátás az ingyenes nevelésben részt vevő, a törvényben meghatározott feltételeknek megfelelő gyermekek számára térítésmentes.

 

Melyek az ingyenes, a törvény szóhasználatával élve „térítésmentes” óvodai ellátások?

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) határozza meg az ingyenes, a törvény szóhasználatával élve „térítésmentes” óvodai ellátások körét. E szerint az állami szerv, az állami felsőoktatási intézmény, a települési önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és az önkormányzati társulás által fenntartott óvodában térítésmentesen biztosított ellátásnak minősül

 • az óvodai foglalkozás,
 • a heti kötelező időkeret terhére a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő, a tartósan beteg és a sajátos nevelési igényű
  gyermek számára megszervezett felzárkóztató foglalkozás,
 • a gyermekek egészségfejlesztése,
 • a kötelező rendszeres egészségügyi felügyelet,
 • az óvoda létesítményeinek, eszközeinek használata a térítésmentes ellátás igénybevételekor, valamint
 • sajátos nevelési igényű gyermek esetén az állapotának megfelelő óvodai ellátás,
 • a gyógypedagógiai tanácsadás,
 • a korai fejlesztés és gondozás,
 • a fejlesztő nevelés és
 • a fejlesztő felkészítés.

Ha szinte minden térítésmentesen elérhető, mely ellátásokért kell valamilyen díjat fizetni?

Az óvodai nevelésben az ellátások

 • egy része térítési díjhoz,
 • más része tandíjhoz kötött.

Ki határozza meg az óvodai fizetési kötelezettséget?

A fenntartó határozza meg azokat a szabályokat, amelyek alapján az óvoda vezetője dönthet a Korm. rendeletben meghatározottakon kívüli

 • további térítésmentes ellátásról,
 • a térítési díj és a tandíj összegéről,
 • a szociális helyzet alapján adható kedvezményekről és
 • a befizetés módjáról.

 

Arról, hogy van-e a szülőknek beleszólása a térítési díj összegébe, hogy melyek a térítési díj fejében igénybe vehető szolgáltatások, és van-e lehetőség az óvodai étkezésben kedvezmény igénybe vételére, előfizetőink az Óvodai Jogfutár decemberi számában olvashatnak.