Bábkészítési ötletek

A báb-, illetve szerepjátékok során a gyerekek a szerephelyzetben megtanulnak dönteni, problémát megoldani, társakhoz igazodni, alá-fölérendeltségi viszonyt elviselni. Ezen kívül a bábozás bővíti szókincsüket, beszédfegyelemre szoktat, tartóssá teszi a figyelmet, közösségi együttműködésre tesz képessé, emlékezetet fejleszt.

(tovább…)

Szerző: ovonok.hu