Webáruházunk ÁSZF-je az Általános szerződési feltételek oldalon található >  

Azzal, hogy belép az Óvónõk.hu portálra, elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója, elõfizetõje a rendszer egyik szolgáltatásának sem.

Regisztrált felhasználóink az alábbi jognyilatkozatot fogadják el regisztrációjukkal:
Az 1992. évi LXIII. tv. (A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról), az 1995. évi CXIX. tv. (A kutatás és közvetlen üzletszerzés céljait szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről), valamint a 2001. évi CVIII. tv. (Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl) vonatkozó rendelkezései alapján Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatainak megküldésével ill. azok átvételével a RAABE KLETT Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. jelenlegi és jövőbeni telekommunikációs szolgáltatásai vagy más médiumai az Ön adatait a szükség szerint elvégezendõ szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen üzletszerzés, vagy reklámküldés érdekében a hivatkozott jogszabályi elõírások betartása mellett felhasználja.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy az adatközlés önkéntes, bármikor jogosult az adatkezelésrõl tájékoztatást kérni, valamint az adatok helyesbítését vagy törlését igényelni. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatok valódiságáért felelõsséget nem vállalunk.

Az Óvónõk.hu portálon (a továbbiakban: portál) található tartalom a RAABE KLETT Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. (a továbbiakban: kiadó) szellemi tulajdona. A kiadó fenntart minden, a portál bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történõ másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A portál teljes egészében – a reklámokkal, hirdetésekkel együtt – szerzõi jogvédelem alatt áll.

A kiadó elõzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a portál egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A portál tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a portál így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történõ tárolására, letölthetõvé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az MTI honlapon felhasznált hírei szerzõi jogvédelem alatt állnak. Tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni – a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével. A hírügynökségek, tartalomszolgáltatók portálunkon felhasznált hírei és fotói szerzõi jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni.

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

A portálról értesüléseket átvenni csak a kiadó előzetes hozzájárulásával, a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő
a) nem módosítja az eredeti információt,
b) a portálra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti.

A kiadó pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelõsséget nem vállal. A kiadó nem vállal felelõsséget az oldalain mûködõ fórumokban található hozzászólásokért, válaszokért.

Copyright RAABE KLETT Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. Minden jog fenntartva.