Álláslehetőség Albertfalván

Albertfalvai Óvoda

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Albertfalvai Óvoda

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018. március 1-2019.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1116 Budapest, Derzsi utca 54.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az alapprogram, a pedagógiai program és a munkaköri leírás szerinti munkavégzés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus,
  •       Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       Óvodapedagógus – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  •       Gyermekközpontúság, csapatmunka, jó teherbírás, igényesség, segítőkészség.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       Fényképes önéletrajz, motivációs levél.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. február 27.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Khoórné Rápolthy Beáta részére a info@albertfalvaiovi.ujbuda.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok beérkezése után személyes elbeszélgetés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. február 6.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 

Forrás: kozigallas.gov.hu