A JÖVŐ BÖLCSŐDÉJE MÁR MOST VAN! – Minőségi változás a gondozónői szerepkörtől a kisgyermeknevelői, pedagógusi szerepkörig

Az utóbbi években a kisgyermeknevelő-képzésben és a családok igényében olyan nagymérvű változások következtek be, melyekre úgy érezzük, egy továbbképzés keretén belül reagálni szükséges.
Bővebben…

A kisgyermeknevelők szakmai problémáinak megvitatása az esetmegbeszélés módszerének segítségével

Szinte minden bölcsődei csoportban „akad” olyan kisgyermek, aki „megnehezíti” a csoport életét, működését. Aki fejtörést okoz a kisgyermeknevelőnek, hogy hogyan kezelje őt, hogyan védje a társai „érdekeit” a közösségben.
Bővebben…

VII. Országos Tanévindító Konferencia

Nélkülözhetetlen információk az új tanévre!
Készüljön a legnevesebb szakértőkkel!
2016. augusztus 24. (szerda), 10.00 – 16.00
Bővebben…

Kreatív játékötletek a kisgyermekek önkibontakozását segítő élményszerű zenei, mozgásos, alkotó tevékenységek alakításához

A személyiségfejlődésük értelmezése, az egyes pszichés funkciók fejlődésének és integrálódásának nyomon követése mellett a képzés hangsúlyos feladata érzékennyé tenni a kisgyermekekkel foglalkozókat a kreatív, spontán játékhelyzetek felismerésére, a gyermekekre adaptált interaktív játékhelyzetekbe való belemerülésbe.
Bővebben…

Megújuló ismeretek az óvoda és a család kapcsolatának kérdéseihez

Ezúton tisztelettel meghívjuk Önt a Megújuló ismeretek az óvoda és a család kapcsolatának kérdéseihez című országos konferenciánkra. A gyermekpszichológia legújabb felfedezéseinek ismerete komoly segítséget jelenthet az óvodapedagógusoknak.

Óvodából iskolába: az iskolakészültség kulcsai

A képzés során a résztvevők megismerkednek azokkal az új módszerekkel, melyek segítségével csökkenthetők az óvoda-iskola átmenet nehézségei, áttekintik a differenciált fejlődéssegítés módszertani kérdésköreit, foglalkoznak a komplex problémakezelés tényezőivel.

Bővebben…

Képességfejlesztés a Fit-Ball Tréning segítségével az óvodai, iskolai testnevelésben és a gyógytestnevelésben

A gyakorlatorientált képzés során a résztvevők részletesen megismerkednek azzal, milyen képességek fejleszthetők a Fit-Ball használatával, hogyan tudják élvezetesen megszerettetni a mozgást a gyerekekkel. Megismerik a Fit-Ball Tréning hazai és nemzetközi történetét, az alapülés ergonómiai ismereteit, az általános és a speciális Fit-Ball zenék használatát, az aerob alaplépések, alapkombinációk oktatásmódszertanát.

Bővebben…

Cselekvő, felfedező tevékenység szervezés módszertana az óvodában

A képzés résztvevői foglalkoznak a pedagógus szerepével a gyermek fejlődésének segítésében, megismerkednek a projektpedagógia alkalmazásának lehetőségeivel, a cselekvő, felfedező tanulást segítő programok kidolgozásának módszertani kérdéseivel.

Bővebben…

Differenciálás, viselkedésrendezés az óvodában

A képzés résztvevői olyan speciális pedagógiai elméleti és módszertani ismeretekkel ismerkedhetnek meg, amelyek elősegítik az egyéni eltérések felismerését, a differenciált fejlesztés alkalmazását.

Bővebben…