Mezőberényben óvodapedagógusokat keresnek

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Mezőberény Város Óvodai Intézménye

óvodapedagógus 2 fő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5650 Mezőberény, Liget tér 5.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi tevékenység ellátása munkaköri leírás szerint

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus, magyar állampolgárság, büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       szakvizsga, szakirányú végzettség (nyelvismeret, romológia, néptánc pedagógia, drámapedagógia stb…),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Annamária intézményvezető nyújt, a 06-70/400 2522 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Postai úton, a pályázatnak a Mezőberény Város Óvodai Intézménye címére történő megküldésével (5650 Mezőberény, Liget tér 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VIII/33-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus 2 fő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  •       Mezőberény Város Óvodai Intézménye honlapja – 2018. március 26.
  •       Mezőberény Város honlapja – 2018. március 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kovács Annamária intézményvezetőnél.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a berenyiovodak.mezobereny.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. március 22.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.