Álláslehetőség a Pusztahencsén

Pusztahencsei Óvoda és Konyha

                           

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Pusztahencsei Óvoda és Konyha

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7038 Pusztahencse, Kossuth Lajos utca 74.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása vegyes életkorú óvodai csoportban

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógus,
  •         B kategóriás jogosítvány,
  •         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         Főiskola, óvodapedagógus,
  •         óvodai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •         Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. május 7. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. május 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nagyfalusi Ilona nyújt, a 75/333-058 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Pusztahencsei Óvoda és Konyha címére történő megküldésével (7038 Pusztahencse, Kossuth Lajos utca 74. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 20/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
  •         Elektronikus úton Nagyfalusi Ilona részére a pusztahencse.ovoda@tolna.net E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot az intézményvezető bírálja el, a fenntartó egyetértésével. A pályázat kiírója a pályázat érvénytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az eljárás indoklás nélküli érvénytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. május 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezéskor három hónap próbaidő kerül kikötésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.