Az óriási érdeklődésre való tekintettel május 14-én újra megrendezzük A dajka szakmai kompetenciája című képzésünket. Siessen, mert gyorsan fogy a fennmaradó helyek száma! 

Időpont: 2010. május 14. (kedd), 10.00–16.00 

Helyszín: Postamúzeum (1061 Budapest, Andrássy út 3.)

A rendezvény időszerűségét az a változás indokolja, hogy új tartalmat kap a dajkák munkája. Abban szeretnénk segítséget nyújtani, hogyan történhet a dajkák nevelésbe való intenzívebb bevonása, az óvodapedagógus–dajka partnerkapcsolat kiszélesítése.

– Mikor gondozzunk, mikor neveljünk?
– A minőségi nevelőmunkához hogyan tud hozzájárulni a dajka?
– Hogyan tudja érvényesíteni az egyéni bánásmódot a (növekvő) csoportlétszámok mellett?
– Mikor valósul meg a dajka szak- és önképzése?
– Hogyan tudja beépíteni a megszerzett ismeret- és tudásanyagát a munkájába és a munkakapcsolataiba? 

A konferencia tematikája:

1. A dajkaszerep változása. Elvárások napjaink dajkájával szemben
2. A dajkák véleményezési és döntési jogköre
3. A dajka kompetens szerepköre hogyan valósul meg az óvoda óvó-védő, nevelő, személyiségfejlesztő funkciójában? 

– Mit jelent az óvoda vagyon- és állapotvédelme?
– Mi történjen a gyerekekről kapott információkkal?
– Mit tartalmazzon a munkaköri leírás?
– Mit értünk az „Egyéb rendelkezések” megnevezés alatt?
– Mit jelent a saját elfogadó, befogadó attitűd?
– Lelki egészségvédelem? Igen. De hogyan? 

4. Saját élményű tapasztalatok biztosítása játékos helyzetgyakorlatok segítségével

Bővebb információért és a jelentkezéshez kattintson ide!