Dunaharaszti Mese Óvoda pályázatot hirdet Dunaharaszti Mese Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.05.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2330 Dunaharaszti, Temető utca 26.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógus

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógusi szakirányú képesítés,

 

  •       büntetlen előélet

 

Elvárt kompetenciák:

  •       Jó kommunikációs készség, jó együttműködő képesség és önálló munkavégzés,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tóthné Szatmári Ágnes nyújt, a 06-24-531-760 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Tóthné Szatmári Ágnes részére a mese@dunaharaszti.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. szeptember 15.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. augusztus 21.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

[product id=”348″ sku=””]