Lapunk korábban megírta: több óvodában is bevett szokássá vált, hogy azokat a gyermekeket, akiknek édesanyja kistestvérrel otthon van, délben hazaküldik. A nemzetgazdasági tárca tájékoztatása szerint az óvodapedagógusok bértámogatása az óvodai létszámtól függ, valamint attól, hogy a gyermekek nevelése eléri-e a napi nyolc órát. A köznevelési törvényben az átlagos csoportlétszámra meghatározott gyermekek heti foglalkoztatási időkeretétől függően határozzák meg a finanszírozással elismert pedagógusi létszámot. Ha azonban a gyermekek nem töltenek napi nyolc órát az intézményben, akkor esetükben az alacsonyabb foglalkoztatási időkeretet kell figyelembe venni. Ekkor az elismert pedagógusszám csökken, ennek alapján kevesebb támogatás illeti meg a fenntartó önkormányzatot.

A köznevelésért felelős államtitkárság álláspontja szerint a fenntartó nem hozhat hátrányba gyermeket, s nem okozhat nekik és szüleiknek aránytalan terhet.

[product id=”306″ sku=””]