A bodajki Törpe-Ovi Alapítvány Térségi óvodai Tehetséggondozó Műhelynapot tartott 2013. október 28-án. 
Szakmai beszámoló a műhelynapról

Szakmai támogatónk: Oszkár, a kistigris füzetcsalád a tehetséggondozás szolgálatában (RAABE Kft.)

A szakmai beszámolót készítette:
A Törpe – Ovi Alapítvány
A program az alábbi támogatásból valósult meg:
A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM
Az óvodai tehetségsegítő programok, erdei óvodai programok támogatásával megvalósuló szakmai programjára!

Projekt címe: „TÖRPE- OVI TEHETSÉGNAPOK”

A pályázat kódja: NTP-OTM-MPA-12-013

A program címe:    „Törpe Ovis Tehetségekért” 
Térségi óvodai Tehetséggondozó Műhelynap
Helyszín:     Törpe-Ovi Alapítvány épülete (8053 Bodajk Ady Endre utca 2.)
Időpont: 2013. október 28.
Időtartam: 08:00-16:00

A rendezvény célja 
Intézmények együttműködésével megvalósuló tehetséggondozó program, amelynek célja szakmai együttműködési hálózat létrehozása a tehetséggondozással foglalkozó szakemberek együttműködésével.

A MEGVALÓSULT RÉSZLETES PROGRAM

08.00-08.30 Regisztráció

08.30-09.30 Óvodabemutatás 
Ruskó Sándorné óvodavezető (Margitka)
·    Az óvoda megtekintése
·    Óvodánk múltja, jelene és jövője a tehetséggondozás területén előadás

09.30-10.00 Vendéglátás

10.00-11.30 „Projektmódszer a tehetséggondozásban” című előadás és konzultáció

A program célja volt: A részt vevő pedagógusok ismerjék meg az óvodáskori tehetséggondozás életkorhoz igazodó jellemzőit és a pszichológiai, pedagógiai módszerek lehetőségeit az óvodások tehetségazonosításában és fejlesztésében.
A résztvevők különböző szakmai területek, valamint társterületek segítségével találkoznak a projekt, mint egyéni, kiscsoportban alkalmazható módszer jelentőségével, valamint példát kapnak a bekapcsolására az óvodai tehetségazonosításba és fejlesztésbe. Az előadás kitér a projekt tervek elkészítésére, azoknak a forrásoknak a feltárására és alkalmazására, melyek egy téma feldolgozásához feltétlenül szükségesek. 

Az előadás témakörei voltak:
·    A tehetség felismerése óvodáskorban
·    A játék szerepe a tehetségazonosításában és fejlesztésében
·    Az óvodai tehetségfejlesztés projektmódszerében rejlő lehetőségek

Előadó: Gonda Judit tehetségszakértő
Publikációi: Gonda Judit: Kerek-Világ – Játékos óvodai projektek az átlagostól eltérő készség- és képességszint megismeréséhez

11.30-12.00 Szakmai Műhely beszélgetés
A műhelyben résztvevő óvodák bemutatják az óvodájukat és a benne folyó tehetségtevékenységet. 

Moderátor: Gonda Judit tehetségszakértő

12.00-12.30 Együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására került sor

12.30-13.00 Ebédszünet, vendéglátás

13.00-15.00 „A gyermeki fejlődés nyomon követése a tehetséggondozás támogatása érdekében” című előadás és konzultáció

 
Oszkár, a kistigris füzetcsalád a                        
    tehetséggondozás szolgálatában

Segítsük együtt az óvodai fejlődést cselekvő játékokkal, kreatív ötletekkel és motivációs feladatokkal!
Az „Oszlár, a kistigris iskolába megy” és az „Oszkár, a kistigris az óvodában” című füzetcsomagokat minden résztvevő óvoda ajándékba kapta a Raabe Tanácsadó és Kiadó Kft.-től!

A program célja volt: A résztvevők szakmai tudásának, felkészültségének bővítése, az óvodás gyermekek fejlődésének nyomon követése érdekében, különböző módszerek megismerése, és az eredmények szakszerű elemzése a hatékony fejlesztés érdekében.

Megvalósult témakörök:
·    A fejlődés mérésének módja a pedagógiai gyakorlatban. Mérjünk, vagy ne mérjünk az óvodában? Az óvodai gyakorlatban meghonosodott mérési módszerek, mérésmetodikai eljárások (jellemzői, időintervalluma) összegyűjtése, áttekintése
·    A fejlődés nyomon követésének újszerű módszerei, területei. 
·    A fejlődés nyomon követésének gyakorlati megvalósítása. A fejlődésmutatók rögzítésének lehetséges módjai, a fejlődési naplók alkalmazásának megbeszélése. A gyermekek megfigyelését segítő szempontsor, az értékelő eszközök használatának, az értékelés folyamatának, lépéseinek ismertetése. Szempontok összegyűjtése a fejlődési naplóhoz. A gyermek nyomon követésében részt vevők körének (óvodapedagógusok, óvodavezetők, dajkák, szakfejlesztők) meghatározása. 
·    A folyamatos megfigyelésekre, vizsgálatokra épülő fejlesztés. Az egyéni fejlesztési tervek felépítésének, elkészítésének követelményei a tehetséggondozás érdekében.

Előadó: Ternainé Fodor Mariann közoktatási szakértő
A RAABE Akadémia óvodai szakértője
A Mérés-értékelési alapismeretek az óvodában 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzési program szakmai előadója

15:.00-16:00 Szakmai együttműködési hálózat kialakítása érdekében kommunikációs lehetőségek összefoglalása történt
E-mail lista. Postacím lista, telefonszám lista, skype lista cseréje. A további szakmai együttműködési területek és lehetőségek megfogalmazása. Meghatároztuk a szakmai együttműködési időszakokat.

A szakmai program zárása, zárszót mondott
Ruskó Sándorné óvodavezető (Margitka)

Szakmai napunkat 8 óvoda, 32 fő részvételével szerveztük meg. A rendezvény témája a tehetséggondozás. 8.00 órától vártuk vendégeinket óvodánk épületébe. Megérkezéskor minden jelenlévő regisztrációs lapot töltött ki. Az őket fogadó óvónőtől Oszkár a kistigris füzetcsaládot, illetve óvodánk logóját ábrázoló hűtő mágnest kaptak ajándékba.
Vendégeink megtekintették óvodánkat, a csoportszobákat, illetve az erre az alkalomra meghirdetett rajzpályázatot (a bodajki Zengő Ovis és Törpe-Ovis kisgyermekek munkáiból), melyet a Katica csoportban állítottunk ki.
A Kisegér csoportban kávé, tea, pogácsa várta az érkezőket.
Óvodánk vezetője Ruskó Sándorné Margitka nyitotta meg a konferenciát: Óvodánk múltja, jelene és jövője a tehetséggondozás területén címmel.
A székesfehérvári Maroshegyi Óvoda vezetője Békésiné Kimiti Ágnes tájékoztatta a résztvevőket a Tehetség Ponttá válás kritériumairól és fotókkal mutatta be az óvodájában működő tehetség-műhelyeket. Nemes Csilla a Maroshegyi Óvoda óvónője zene-ovis tehetség-műhely vezetője gyakorlati tapasztalatairól számolt be
Ezt követően Gonda Judit tehetségszakértő tartott előadást, melynek címe „Projektmódszer a tehetséggondozásban”.
Érdekes előadásában beszélt arról, hogyan ismerhető fel a tehetség óvodáskorban, hangsúlyozta milyen fontos a játék szerepe a tehetségazonosításban, illetve kitért az óvodai tehetségfejlesztés projektmódszerében rejlő lehetőségekről. Ennek kapcsán egy rövid gyakorlati rész következett Gonda Judit vezetésével, melyben a jelenlévő óvónők csoportokban dolgozhattak. Egy-egy projekt-témára kellett ötleteket adni.
A témákhoz segítséget nyújtanak publikációi: Kerek Világ – Játékos óvodai projektek az átlagostól eltérő készség- és képességszint megismeréséhez
Felkértük a jelenlévő óvodák vezetőit az együttműködési megállapodás aláírására.
A pályázati támogatásnak köszönhetően a résztvevőket a szünetben ebéddel vendégeltük meg.
A konferencia Ternainé Fodor Mariann közoktatási szakértő előadásával folytatódott, aki beszélt a fejlődés mérésének módjáról, mérési módszerekről. Beszámolt a fejlődés nyomon követésének gyakorlati megvalósításáról, a megfigyelést segítő szempontsorról, értékelő eszközök használatáról.
Az előadások után a kollégáknak lehetőségük volt még beszélgetésre.
A szakmai napon megállapodtunk abban, hogy a tehetséggondozás témában is együttműködünk, keressük és segítjük egymást.
A konferencián érdekes tájékoztatást kaptunk a tehetséggondozásról, új tudással, ötletekkel gyarapodtunk.


Az Együttműködési megállapodást aláíró óvodák:

1.    Óvoda Neve: Maroshegyi Óvoda

Óvoda Címe: 8000 Székesfehérvár Rádió u. 1.

Óvodavezető neve: Békésiné Kimiti Ágnes


2.    Óvoda Neve: Zengő Óvoda Napraforgó Tagóvodája

Óvoda Címe: 8044 Kincsesbánya Kincsesi u. 12.

Óvodavezető neve: Takácsné Guti Zsuzsanna


3.    Óvoda Neve: Zengő Óvoda Isztiméri Tagóvodája

Óvoda Címe: 8045 Isztimér Jókai u. 1/a

Óvodavezető neve: Magyarné Dénes Zsuzsanna


4.    Óvoda Neve: Eszterlánc Óvoda

Óvoda Címe: 8052 Fehérvárcsurgó Deák F. u.

Óvodavezető neve: Wágner Tiborné


5.    Óvoda Neve: Meseház Óvoda 

Óvoda Címe: 8060 Mór Szabadság Tér 12.

Óvodavezető neve: Förhécz Sándorné


6.    Óvoda Neve: Törpe-Ovi Alapítvány Óvodája

Óvoda Címe:8053 Bodajk Ady E. u. 2.

Óvodavezető neve: Ruskó Sándorné


7.    Óvoda Neve: Bodajki Zengő Óvoda