A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Mezőgazdasági Múzeum NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET óvodák számára „Zöld Óvoda” és „Örökös Zöld Óvoda” cím elnyerésére (2014)

A pályázat célja: A Vidékfejlesztési Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma – a hazai és a nemzetközi tapasztalatok alapján – fontosnak tartja, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjának megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön.

Az óvodai környezeti nevelés feladatai az európai normáknak, ezen belül a hazai jellegzetességeknek megfelelő környezettudatos magatartásminták, értékek és életviteli szokások átadása, átvétele. A fenntarthatóságra nevelés gyakorlati megvalósítása érdekében kifejtett magyar óvodai nevelési tevékenységek legjobb példáinak elterjesztése fontos feladat határainkon innen és határainkon túl is. Mindennek hatékony, rendszerbe szerveződött eszköze a Zöld Óvoda minősítési rendszer.

A pályázat beadása folyamatos. Az értékelés az év során két ütemben történik:

1. ütem 2014. április 30. 24.00 óra (a postabélyegző kelte, az elektronikus rögzítés ideje)
2. ütem 2014. szeptember 05. 24.00 óra (a postabélyegző kelte, az elektronikus rögzítés ideje)

A pályázat forrása: http://www.mezogazdasagimuzeum.hu/article.php?article_id=702 

[product id=”348″ sku=””]