A Leányfalu Tündérkert Óvoda pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2015.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                  

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 9-13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Munkaköri leírásban, Pedagógiai Programban foglalt feladatok ellátása.Csoportban folyó munka irányítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Főiskola, óvodapedagógus,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. november 14.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Kócsy Andrea Iringó nyújt, a +3626787960 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Leányfalu Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (2016 Leányfalu, Szent Imre herceg utca 9-13. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZMO-R/297/2013 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

  •         Elektronikus úton Horváthné Kócsy Andrea Iringó részére a tunderovikert@gmail.com E-mail címen keresztül
  •         Személyesen: , Pest megye, , . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. november 21.

[product id=”348″ sku=””]